Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Discounts and exemptions for personal income tax in Poland

Natalia Kopeć

Abstract

The work deals with the problems of reliefs and exemptions in personal income tax, as the most important goal, assuming an indication of the scale of application of tax reliefs and exemptions in income tax on natural persons and the most frequently applied reliefs and exemptions. To this end, the existing tax reliefs and exemptions for individuals have been analyzed. The first chapter discusses the basic concepts related to taxes. It presents the basic concepts and historical outline of taxes, elements of the tax structure and the most important tax rules. The second chapter presents basic tax breaks and exemptions. Attention was paid to the concept of reliefs and dismissals and their functions. The main part of the chapter is devoted to discussing specific reliefs and redundancies functioning in the Polish tax system. The third chapter is empirical - cognitive and presents the application of reliefs and redundancies in Poland in the years 2000-2014. It contains statistical data on concessions and exemptions as well as selected interpretations of directors of Tax Chambers and Offices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Kopeć (CESS) Natalia Kopeć,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
podatek dochodowy, ulgi, zwolnienia.
Keywords in English
personal income tax, rates relief, tax remission.
Abstract in Polish
W pracy podjęto problematykę ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, za najważniejszy cel przyjmując wskazanie skali zastosowania ulg i zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz najczęściej stosowanych ulg i zwolnień. W tym celu przeanalizowano obowiązujące ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe pojęcia związane z podatkami. Przedstawiono w nim zostały podstawowe pojęcia oraz rys historyczny podatków, elementy konstrukcji podatku oraz najważniejsze zasady podatkowe. W rozdziale drugim zaprezentowano podstawowe ulgi i zwolnienia podatkowe. Zwrócono tutaj uwagę na pojęcie ulg i zwolnień oraz ich funkcje. Zasadnicza część rozdziału poświęcona została na omówienie konkretnych ulg i zwolnień funkcjonujących w polskim systemie podatkowym. Rozdział trzeci ma charakter empiryczno - poznawczy i prezentuje zastosowanie ulg i zwolnień w Polsce w latach 2000- 2014. Zawarto w nim dane statystyczne dotyczące ulg i zwolnień oraz wybrane interpretacje dyrektorów Izb i Urzędów Skarbowych.
File
  • File: 1
    1124440.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30551

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0de9449c13c0419ebf97e420c1c460df/
URN
urn:pw-repo:WUT0de9449c13c0419ebf97e420c1c460df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page