Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of fulfilling the best available technology on the example of the chosen landfill site

Katarzyna Parol

Abstract

Purpose of the thesis was an evaluation of fulfilling the best available technology on the example of landfill site in Rachocin. It was done by presenting, and then comparing the technical condition, methods of the use and methods of the monitoring with Regulation of the Minister of Environment dated 30 April 2013 concerning the landfill site. This regulation is referential document in Polnad. Additionally the first part of thesis describe literature review, technical review and evaluation of the existing state in depositing waste in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Parol (FEE) Katarzyna Parol,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Ocena spełniania wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT) na przykładzie wybranego składowiska
Supervisor
Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
praca dyplomowa, składowisko odpadów, najlepsza dostępna technika
Keywords in English
thesis, landfill site, best available technology
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej była ocena spełniania przez składowisko w Rachocinie wymagań najlepszej dostępnej techniki. Wykonano to poprzez przedstawienie, a następnie porównanie stanu technologicznego, metody eksploatacji oraz sposobu monitoringu składowiska z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523). Rozporządzanie to pełni rolę dokumentu referencyjnego w Polsce. Dodatkowo w pierwszej części został przedstawiony przegląd literaturowy, przegląd wymagań prawnych i techniczno - technologicznych oraz ocena istniejącego stanu w zakresie deponowania odpadów w Polsce.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Katarzyna Parol.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11774

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0dd6b1352cc34a2296130b25050b0fae/
URN
urn:pw-repo:WUT0dd6b1352cc34a2296130b25050b0fae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page