Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

All-in-fiber polarization controller based on photonic liquid crystal fiber

Adam Tomasz Paździor

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Tomasz Paździor (FP) Adam Tomasz Paździor,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Kontroler stanu polaryzacji światła z wykorzystaniem ciekłokrystalicznego światłowodu fotonicznego
Supervisor
Sławomir Ertman (FP/OPD) Sławomir Ertman,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Woliński (FP/OPD) Tomasz Woliński,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Sławomir Ertman (FP/OPD) Sławomir Ertman,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
ciekły kryształ, światłowód fotoniczny, ciekłokrystaliczny światłowód fotoniczny, dwójłomność, przestrajanie dwójłomności, polaryzacja, kontroler polaryzacji
Keywords in English
liquid crystal, photonic fiber, photonic liquid crystal fiber, birefringence, birefringence retuning, polarization, polarization controller
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9625

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0dd65afb6eb64dadb0377492c8c052cc/
URN
urn:pw-repo:WUT0dd65afb6eb64dadb0377492c8c052cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page