Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Fuzzy logic for image recognition. Detection and recognition of vehicle registration plate

Piotr Czyrko

Abstract

A computer program for automatic number plate detection and character recognition is presented. Number plate area is detected by directional morphological operations. Then, characters are simplified and represented as nodes and branches. Fuzzy set theory is utilized to deal with vagueness of such representation. Rule based expert system is used for final character recognition. The program was implemented and tested in Matlab 6.5 environment
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Czyrko (FEIT/PE) Piotr Czyrko,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozpoznawanie obrazów przy użyciu logiki rozmytej. Detekcja i odczyt tablicy rejestracyjnej pojazdu
Supervisor
Bohdan Butkiewicz (FEIT/ICS) Bohdan Butkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002199
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zostanie zaprezentowany program komputerowy umożliwiający automatyczną detekcję tablicy rejestracyjnej na zdjęciu oraz odczyt znajdujących się na niej znaków. Do wykrycia obszaru tablicy o charakterystycznych cechach wykorzystane zostaną kierunkowe operacje morfologiczne. Następnie, poszczególne znaki poddane będą uproszczeniu i opisane w postaci węzłów i gałęzi. Z niejednoznacznością takiego zapisu dobrze radzi sobie teoria zbiorów rozmytych. Ostateczne rozpoznanie znaków odbywa się przy użyciu systemu eksperckiego opartego o bazę reguł. Implementację programu oraz testy wykonano w środowisku Matlab 6.5.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0dbc4ff5f5584cbbaa3facb645c83486/
URN
urn:pw-repo:WUT0dbc4ff5f5584cbbaa3facb645c83486

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page