Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elected tasks of the commune in the field of promotion, education and health protection on the example of the municipality Nadarzyn

Marta Magdalena Strupińska

Abstract

In this paper entitled: “Elected tasks of the commune in the field of promotion, education and health protection on the example of the municipality Nadarzyn” initially, it presents an outline of the most important concepts concerning local self-government. Particularly characterizes the apparatus of power of individual units (the community, county, province) and the legal regulations that guide them. It also discusses public tasks, dividing them into own and commissioned ones and showing their importance by means of the criterion of expenditures for a given department. Bachelor thesis gradually goes to the main point, which is the description of selected own tasks, the implementation of which has been presented on the example of the Nadarzyn commune near Warsaw.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Magdalena Strupińska (FASS) Marta Magdalena Strupińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wybrane zadania gminy z zakresu promocji, edukacji i ochrony zdrowia na przykładzie gminy Nadarzyn
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
samorząd terytorialny, zadania publiczne, gmina, powiat, województwo, zadania gminy, promocja, edukacja, ochrona zdrowia
Keywords in English
local self-government, commune, county, province, tasks of the commune, promotion, education, health protection
Abstract in Polish
Niniejsza praca pt. „Wybrane zadania gminy z zakresu promocji, edukacji i ochrony zdrowia na przykładzie gminy Nadarzyn” początkowo przedstawia zarys najważniejszych pojęć dotyczących samorządu terytorialnego. Szczegółowo charakteryzuje aparat władzy poszczególnych jednostek (gminy, powiatu, województwa) oraz regulacje prawne, które nimi kierują. Omawia także zadania publiczne, dzieląc je na własne i zlecone oraz ukazując ich znaczenie za pomocą kryterium wydatków przeznaczanych na dany dział. Praca stopniowo przechodzi do zasadniczego punktu, jakim jest opis wybranych zadań własnych, których realizacja została zaprezentowana na przykładzie podwarszawskiej Gminy Nadarzyn.
File
  • File: 1
    1121140.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34734

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0db9c8b56dd5433cb50995ffd60043df/
URN
urn:pw-repo:WUT0db9c8b56dd5433cb50995ffd60043df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page