Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Art of Dance School in Warsaw

Renata Maria Sawicka

Abstract

The assumption of this project was to create user’s friendly place which meets the needs of kids and teenagers who develop their passion with great dedication to the extend that they will not hesitate to call this place their “second home”. The building is located on Sadyba, a part of Mokotow district, on the area opened to the park space. That side of the object is glazed to great extend which allows pedestrians to watch the dancers during their dance classes. Excessive exposition is limited by light, fixed to the elevation perforated panels, which refer to classic dance and ballet dresses. The area on the other side of the building is designed to create natural scene with auditorium on the steps used not only during summer performances but also as a place for everyday use. The central part of the 2-storey building is hall that crosses the school making straight connection between the main entrance and rear garden. The hall also turns into foyer during performances. There are 3 typical ballet rooms, one acrobatic room. The whole western part is the area that can be easily adapted for shows. It consists of large multifunction room with telescopic auditorium, smaller training room and all necessary additional rooms. There is also an education part for theoretical classes on the first floor, which are an inseparable part of dance education.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Renata Maria Sawicka (FA) Renata Maria Sawicka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Szkoła Sztuki Tańca w Warszawie
Supervisor
Marek Świerczyński (FA/DRAOLA) Marek Świerczyński,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001483/L
Reviewers
Anita Orchowska (FA/DCAIDIF) Anita Orchowska,, Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)Faculty of Architecture (FA) Marek Świerczyński (FA/DRAOLA) Marek Świerczyński,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
taniec, szkoła, sztuka, balet
Keywords in English
dance, school, art, ballet
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt budynku profesjonalnej szkoły baletowej w Warszawie realizującej w cyklu 6-letnim lub 9-letnim kształcenie artystyczne umożliwiające otrzymanie dyplomu zawodowego tancerza, a także oferującej zajęcia z różnych technik tanecznych. Założeniem przy projektowaniu szkoły było stworzenie przyjaznego i spełniającego wszelkie potrzeby użytkowników miejsca, które przez dzieci i młodzież rozwijających, często z dużym poświęceniem, swoją pasję, będzie mogło bez wahania być nazwane przez nich „drugim domem”. Budynek znajduje się na Sadybie, w części warszawskiej dzielnicy Mokotów, na terenie otwierającym się na park. Obiekt od tej strony jest dużej mierze przeszklony, pozwalając przechodniom przyglądać się tancerzom podczas zajęć sztuki tanecznej. Ograniczenie nadmiernego wglądu do wewnątrz zapewniają lekkie pasma białych ażurowych paneli zastosowanych na elewacji, nawiązujących jednocześnie do tańca klasycznego i strojów baletowych. Natomiast teren znajdujący się z drugiej strony budynku ukształtowany jest w sposób, by utworzyć tam naturalną scenę ze schodkową widownią, używaną nie tylko podczas letnich występów, ale także jako miejsce do przebywania na co dzień. Centralną częścią 2-kondygnacyjnego budynku jest hol, przebiegający na przelot, pełniący także podczas występów funkcję foyer. Znajdują się tu 3 typowe sale baletowe, jedna akrobatyczna, a cała wschodnia część parteru stanowi przestrzeń, która z łatwością dostosowywana jest do potrzeb widowiskowych: z bardzo dużą 2-kondygnacyjną salą wielofunkcyjną z rozkładaną widownią, mniejszą salą prób w pobliżu, a także wszelkimi dodatkowymi potrzebnymi pomieszczeniami. Na piętrze znajduje się również część edukacyjna przeznaczona do zajęć teoretycznych, będących nieodłączną częścią edukacji tanecznej.
File
  • File: 1
    255848_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11425

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0da0e890707b4d9faaf026b7548c1140/
URN
urn:pw-repo:WUT0da0e890707b4d9faaf026b7548c1140

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page