Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tentative and conceptural plan of an off-road car and its package

Krzysztof Chłystek

Abstract

The aim of our thesis was submitting the tentative project of an off-road car and planning the optional disposition of its vital components. Researches connected with creating the diploma were based on the prototype of the car with qualities characteristic for an off – road car built at the same time by AMZ Kutno. We obtained some information from the producer in the form of two – dimensional specification and the package of assumptions regarded assumptions as strategic. We began our project with the verification of collected presumptions and the analysis of legal restraints related to official certification of an off-road cars. Another step taken by our team was specifying the postulates which cover the scope of our researches. Knowing the premises of construction, we started the digitalization of already existing model, whose parts were to be used for creating our project of the vehicle specially adjusted to military purposes. Getting information concerning the size of both sets and parts used for creating the prototype provided us with the knowledge of different types of digitalization. After acquiring all important information, were started to design a three-dimensional model by means of program Catia V5. While sharping the elements, of which is composed, we encountered difficulties, however, resolving them helped us to become well acquainted with the program mentioned above. We verified our three-dimensional model with already accomplished prototype designed by AMZ, and afterwards we introduced alternations. It was necessary to define space in which wheels will move. To analyse the change of the position of both driving axles and driving wheels, we used parametrization of Catia which in connection with MAKRO, created in Excel, considerably accelerated and deprived this process of faults. In virtually prepared prototype we had to place a steering wheel and the crew with the retention of all legal restraints and ergonomically requirements. With the purpose of situating a model of steering wheel and passengers in the optional place, we immersed ourselves in the rues which should be taken into account while defining the position of seats so that the driver will travel in comfortable conditions. Another task during the construction of the vehicle was defining the position of its centre of gravity. Making the most of Catia V5 as well as collecting information about approximate mass of used parts, we achieved to balance the car. Last but not least element of the engineer thesis were traction calculations which present both resistance which must be overcome by the vehicle while driving on various surfaces and its capacity of surmounting prominences depending on the kind of ground.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Chłystek (FACME) Krzysztof Chłystek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt koncepcyjny samochodu terenowego i rozplanowanie wnętrza (package)
Supervisor
Jan Gierej (FACME/IV) Jan Gierej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Vehicles (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2007
Issue date (year)
2007
Pages
110
Reviewers
Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej, było zaproponowanie wstępnego projektu pojazdu terenowego oraz zaplanowanie optymalnego rozmieszczenia podstawowych zespołów samochodu. Prace związane z tworzeniem dyplomu oparte były o równolegle budowany prototyp pojazdu o właściwościach terenowych przez firmę AMZ Kutno. Część informacji uzyskaliśmy od producenta w postaci dokumentacji płaskiej oraz zestawu założeń przyjętych jako strategiczne. Projekt rozpoczęliśmy od weryfikacji zebranych założeń oraz analizy wszystkich ograniczeń prawnych związanych z homologowaniem pojazdu terenowego. Następnym krokiem było wyszczególnienie postulatów obejmujących zakres naszych prac. Znając założenia konstrukcji rozpoczęliśmy digitalizację istniejącego modelu, którego części miały posłużyć do wykonania naszego projektu auta przystosowanego do celów wojskowych. Kompletowanie wymiarów zespołów i części użytych do budowy prototypu nauczyło nas wielu sposobów digitalizowania. Posiadając komplet informacji rozpoczęliśmy budowę modelu 3D przy pomocy programu Catia V5. Podczas modelowania elementów składających się na pojazd napotkaliśmy mnóstwo problemów, a rozwiązanie ich pomogło nam poznać wyżej wymienione oprogramowanie i pogłębić wiedzę o zasadzie jego działania. Zbudowany model 3D został zweryfikowany z kompletnym wówczas prototypem stworzonym przez AMZ, tam gdzie było to niezbędne wprowadziliśmy poprawki. W celu zdefiniowania możliwej do wykorzystania objętości wnętrza, niezbędnym było określenie przestrzeni, w której poruszają się koła pojazdu podczas jazdy. Do analizy zmian położenia osi i kół napędowych wykorzystaliśmy parametryzację programu Catia, która w połączeniu z stworzonym przez nas MAKRO w Excelu, znacznie przyśpieszyła i pozbawiła błędów ten proces. W tak przygotowanym wirtualnym prototypie należało umieścić kierowcę oraz załogę pojazdu, zachowując wszystkie ograniczenia prawne i wymagania ergonomii. W celu optymalnego usytuowania modelu kierowcy i pasażerów zagłębiliśmy się w zasady, jakimi należy się kierować podczas określania położenia punktu H fotela tak, aby kierowca podróżował w warunkach komfortu. Kolejnym zadaniem podczas projektowania pojazdu było określenie położenia jego środka ciężkości. Wykorzystując możliwości programu Catia V5 oraz zdobywając informacje o przybliżonych masach wykorzystywanych części dokonaliśmy wyważenia samochodu. Ostatnim etapem pracy inżynierskiej, były wstępne obliczenia trakcyjne, które przedstawiają opory ruchu, jakie musi pokonać pojazd podczas przemieszczania się po nawierzchniach różnego rodzaju oraz zdolność auta do pokonywania wzniesień w zależności od terenu po jakim porusza się pojazd.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d8ba3564be5471181de786bfd956d92/
URN
urn:pw-repo:WUT0d8ba3564be5471181de786bfd956d92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page