Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of a system for learning letters which uses elements of augmented reality

Adam Kwiatkowski

Abstract

In recent years, there has been a growing interest in augmented reality systems, also in terms of using such systems as tools to improve the quality of teaching. This paper describes a system that supports the process of learning how to write letters, by using elements of augmented reality. The paper briefly presents the issues of augmented reality, virtual reality and learning to write letters. This will allow paper to be understandable also for those unfamiliar with these topics. Next, the system and first tests were described. At the end, the lessons learned from the system itself and tests with children in early school age are described and possible improvements to the described system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Kwiatkowski (FEIT/AK) Adam Kwiatkowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja systemu do nauki liter wykorzystującego elementy rzeczywistości rozszerzonej
Supervisor
Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
rzeczywistość rozszerzona, nauka pisania, litery, wzbogacona rzeczywistość
Keywords in English
augmented reality, learning to write, letters, enhanced reality
Abstract in Polish
W ostatnich latach widać coraz większe zainteresowanie systemami rzeczywistości rozszerzonej, także pod kątem wykorzystania takich systemów jako narzędzia zwiększające jakość nauczania. Niniejsza praca opisuje system wykorzystujący elementy rzeczywistości rozszerzonej, wspomagającego naukę pisania liter. W pracy pokrótce przybliżone zostały zagadnienia rzeczywistości rozszerzonej, rzeczywistości wirtualnej oraz nauki pisania liter. Pozwoli to, aby praca była przystępna również dla osób niezaznajomionych z tymi tematami. Następnie opisany został zbudowany system i pierwsze przeprowadzone testy. Na zakończenie opisane są wyciągnięte wnioski z samego systemu i testów z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym, oraz możliwe usprawnienia opisywanego systemu.
File
  • File: 1
    Implementacja_systemu_do_nauki_liter_wykorzystującego_elementy_rzeczywistości_rozszerzonej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31884

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d87eb3cdcb84a3080e0f6d639f90c22/
URN
urn:pw-repo:WUT0d87eb3cdcb84a3080e0f6d639f90c22

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page