Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the pblic adress system for the selected transport object

Mateusz Dajlidzionek

Abstract

The purpose of present Master’s thesis was to create a sound system project for renovated train station called Warszawa Wschodnia. The project contains actual diagrams of the building and solution offered by Bosch, company known in the world for audible warning system. The result meets legal standards. In the process of searching for a suitable solution analysis took into account the various factors affecting the compliance of the system intended functions. Among them we can distinguish: long reverberation time, background noise audible inside the station, a reflection of the sound wave from the parallel flat surfaces. In result was used knowledge of psychoacoustics, acoustics and design software for 2D/3D called AutoCad. It has been used to the relative positioning of the speakers at the rooms. The final element of the project is to verify the correctness of the proposed computer system using computer simulation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Dajlidzionek (FT) Mateusz Dajlidzionek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu rozgłoszeniowego dla wybranego obiektu transportowego
Supervisor
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
projekt, dźwięk, akustyka, system
Keywords in English
project, system, sound
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie projektu systemu akustycznego dla nowo wyremontowanego dworca Warszawa Wschodnia. Do celów projektowych użyto rzeczywistych planów obiektu oraz rozwiązań proponowanych przez firmę Bosch, jednego ze światowych liderów w dziedzinie Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Przedstawione rozwiązanie spełnia również obowiązujące normy prawne. W procesie analizy poszukiwania odpowiedniego rozwiązania wzięto pod uwagę różne czynniki wpływające na spełnienie przez system zamierzonych funkcji. Wśród nich możemy wyróżnić: długi czas pogłosu, hałas tła dźwiękowego wewnątrz dworca, odbicie fali dźwiękowej od równoległych powierzchni płaskich. Do realizacji projektu wykorzystano wiedzę z zakresu psychoakustyki, akustyki oraz znajomości programu do tworzenia rysunków 2D i 3D AutoCad. Została ona użyta w celu odpowiedniego rozmieszczenia głośników na rzutach pomieszczeń budynku. Ostatnim elementem projektu jest komputerowa weryfikacja poprawności projektowanego systemu z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
File
  • File: 1
    Mateusz Dajlidzionek - praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10885

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d7f9f7ece0d46b6ae4c11af50c52b25/
URN
urn:pw-repo:WUT0d7f9f7ece0d46b6ae4c11af50c52b25

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page