Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of land development around Świderska street in Białołęka in Warsaw

Michał Kiejstut Jastrzębski

Abstract

Summary This engineer’s thesis concerns the development of the concept of spatial development between the streets Świderska, Maciejewskiego and Świętosławskiego in theTarchomin area of the Białołęka district. The purpose of the thesis is to create the concept of a multi-family housing estate along with communication infrastructure, whichassumptions based on the conducted analysis, will allow for a creation of a multi-family housing, which will be friendly for the inhabitants. The thesis is divided into three parts: theoretical, analytical and the project. The theoretical part contains the definition of terms in the field of suburbanization and environmental protection, the description of the area's location, a brief description of the neighboring buildings and the history of the district and housing estate over the years. The next part analyzes the area of the whole district and the Tarchomin housing estate area. The analysis includes an inventory of the Tarchomin housing estate, abreakdown of the existing communication system of the entire district with a separate analysis of the immediate vicinity of the study area, as well as the environmental analysis showing the protected Natura 2000 site. The final part contains a functional analysis showing the division of functions around the Tarchomin housing estate. The third part is the assumptions of the design and the description of the concept of spatial development of the planned area. The solutions of the communication system, the layout of the newly designed buildings, recreational and park areas as well as the planned educational facility are also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kiejstut Jastrzębski (FGC) Michał Kiejstut Jastrzębski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Świderskiej na Białołęce w Warszawie
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Koncepcja zagospodarowania, dzielnica Białołęka, Tarchomin, obszar Świderska, Maciejewskiego i Świętosławskiego
Keywords in English
development concept, Białołęka district, Tarchomin, Świderska, Maciejewski and Świętosławskiego areas
Abstract in Polish
Streszczenie Praca inżynierska dotyczy opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni pomiędzy ulicami Świderska, Maciejewskiego i Świętosławskiego na Tarchominie w dzielnicy Białołęka. Celem pracy jest stworzenie koncepcji osiedla zabudowy wielorodzinnej wraz z infrastrukturą komunikacyjną, którego założenia oparte na przeprowadzonych analizach, pozwolą na stworzenie przyjaznego dla mieszkańców kwartału zabudowy wielorodzinnej. Praca podzielona została na trzy części: teoretyczną, analityczną i projektową. Część teoretyczna zawiera definicję pojęć z zakresu suburbanizacji oraz ochrony środowiska, opis lokalizacji obszaru, krótki opis sąsiadującej zabudowy oraz historię dzielnicy i osiedla na przestrzeni lat. W kolejnej części przeprowadzone zostały analizy obejmujące obszar całej dzielnicy oraz uszczegółowione analizy obszaru osiedla Tarchomin. Przeprowadzone analizy zawierają inwentaryzację osiedla Tarchomin, analizę istniejącego układu komunikacyjnego całej dzielnicy z wyodrębnioną analizą najbliższego sąsiedztwa obszaru opracowania, analizę przyrodniczą ukazującą chroniony obszar Natura 2000. Ostatnią analizą jest analiza funkcjonalna przedstawiająca podział funkcji w okolicy osiedla Tarchomin Trzecią cześć stanowią założenia projektowe oraz opis koncepcji zagospodarowania przestrzennego projektowanego obszaru. Przedstawiono również rozwiązanie układu komunikacyjnego, rozkład nowo projektowanej zabudowy, terenów rekreacyjnych i parkowych oraz projektowanego obiektu oświaty.
File
  • File: 1
    Kocepcja_zagospodarowania_terenu_przy_ulicy_Świderskiej_na_Białołęce_w_Warszawie-compressed.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d7b4e62dd6b47089c2e918304f12f75/
URN
urn:pw-repo:WUT0d7b4e62dd6b47089c2e918304f12f75

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page