Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development of the program to analysis the distribution of the objects in 2D space with using the concept of the radial distribution function

Karina Frizha

Abstract

The purpose of this paper is to develop a program intended for distribution of objects in two-dimensional space analysis with usage of radial distribution function concept basing on Microsoft Excel macro functions and Visual Basic for Applications programming language. The subject of analysis carried out with exploit of prepared set of functions are results obtained with MicroMeter program usable for materials microstructure image analysis created by dr T. Wejrzanowski. In order to verify functionality of program, model structures were analyzed. Important part of those models are diversified systems of isolated structural element (second phase particle) disposed in regular pattern (square or hexagonal net), at random or including concentrations. Results were compared with findings available in literature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karina Frizha (FMSE) Karina Frizha,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Opracowanie programu do analizy rozmieszczenia obiektów w przestrzeni 2D z wykorzystaniem koncepcji funkcji rozkładu radialnego
Supervisor
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001962
Reviewers
Marek Kostecki (FMSE/DSMP) Marek Kostecki,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Ilościowa analiza obrazu, niejednorodność rozmieszczenia, funkcja rozkładu radialnego
Keywords in English
Quantitative image analysis, distribution heterogeneity, radial distribution function
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest opracowanie programu do analizy rozmieszczenia obiektów w przestrzeni 2D z wykorzystaniem koncepcji funkcji rozkładu radialnego na podstawie funkcji makro programu Microsoft Excel (przy użyciu języka programowania Visual Basic for Applications). Analizie za pomocą utworzonego zestawu makr podlegają wyniki uzyskane za pomocą programu do analizy obrazu mikrostruktury materiałów MicroMeter autorstwa dr T.Wejrzanowskiego. W celu sprawdzenia poprawności działania stworzonego programu przeanalizowane zostały struktury modelowe, których istotnym elementem są zróżnicowane układy odizolowanych elementów strukturalnych (cząstek drugiej fazy) rozmieszczonych w sposób regularny (siatka kwadratowa oraz heksagonalna), przypadkowy oraz ze skupiskami. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dostępnymi w literaturze.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska_Karina Frizha.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8024

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d5166a9a17846aa99150c8cb80f94a2/
URN
urn:pw-repo:WUT0d5166a9a17846aa99150c8cb80f94a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page