Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Metody i sposoby przeróbki osadów ściekowych dla potrzeb rolniczych bądź przyrodniczych

Wioleta Wójtewicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioleta Wójtewicz Wioleta Wójtewicz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
osady ściekowe, wykorzystanie osadów
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter studialny. Przedmiotem pracy jest charakterystyka metod przeróbki osadów ściekowych i możliwości praktycznego ich wykorzystania. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w drugiej części pracy. W części praktycznej dokonano charakterystyki metod i sposobów przeróbki osadów ściekowych dla potrzeb rolniczych bądź przyrodniczych.
File
  • File: 1
    Wioleta Wójtewicz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d4bf62476524791b8423f3ce1bb1642/
URN
urn:pw-repo:WUT0d4bf62476524791b8423f3ce1bb1642

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page