Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An arched steel structure covering facility implemented for the aviation industry

Agata Kister

Abstract

The purpose of this study is to desing an arched steel structure of a hangar. Object is 32 m wide, 45 m long and is located in Puławy in Lublin Voivodeship. Due to its localization the hangar is qualified to 1st wind load zone and 3rd snow load zone. The main structural element is a space truss girder designed with hot rolled tubular pipes. Girder is made of five separated segments, which will be joined directly on the building site. Purlins are significant part of construction. They are made of rectangular pipes. Galvanized trapezoidal sheet is fastened to them. Mineral wool is used as a thermal insulation. Using bracing systems provides stability. The gable wall is designed with columns HEB 260 and beams IPE 220. Integral part of one gable wall is a sliding gate. Girders are secured in the foundation and poles are rigidly fixed in it. The model of a construction was made and dimensioned in Robot Structural Analysis program. The scope of the study includes: a technical description of the building, a list of loads, static calculations, sizing of cross-sections and connections. The construction drawings made in Autodesk Autocad have been attached to the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Kister (FCE) Agata Kister,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Łukowa konstrukcja przekrycia obiektu realizowanego dla przemysłu lotniczego
Supervisor
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
157+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5291
Reviewers
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
łuk, hangar, rury stalowe, kratownica przestrzenna
Keywords in English
arch, hangar, steel tube, space truss
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie hangaru o łukowej konstrukcji przekrycia. Hala stalowa o wymiarach w osiach 32m x 45m usytuowana jest w mieście Puławy w województwie lubelskim. Rzędna kalenicy wynosi 16,80 m liczone od poziomu terenu. Na podstawie lokalizacji obiektu do obliczeń przyjęto I strefę wiatrową oraz III strefę śniegową. Główny układ nośny stanowi przestrzenny dźwigar kratowy, zaprojektowany całkowicie przy użyciu kształtowników rurowych okrągłych. Układ ten jest podzielony na pięć segmentów, które zostaną zmontowane bezpośrednio na placu budowy. Ważną częścią konstrukcji są płatwie. W omawianym hangarze zostały one zwymiarowane jako przekroje rurowe prostokątne. Na nich położone zostanie poszycie dachu, jakim jest blacha trapezowa. Ocieplenie hali stanowić będzie wełna mineralna. Do stężenia hali użyto systemowych cięgien prętowych. Ściana szczytowa hangaru została zaprojektowana ze slupów jednogałęziowych, walcowanych o specyfikacji HEB 260 oraz z belek IPE 220. Integralną częścią jednej ze ścian szczytowych są wrota przesuwne. W projekcie wyróżnione są dwa rodzaje połączeń z fundamentami: przegubowe, w przypadku dźwigara oraz sztywne dla słupów ściany szczytowej. Przestrzenna konstrukcja hangaru została zamodelowana oraz zwymiarowana w programie Robot Structural Analysis. Opracowanie zawiera opis techniczny, zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne oraz ręczne sprawdzenie zwymiarowanych elementów konstrukcyjnych w programie obliczeniowym oraz wymiarowanie połączeń. W skład pracy wchodzą również rysunki konstrukcyjne projektu hangaru, które wykonano w programie Autodesk AutoCad.
File
  • File: 1
    praca_inż-Kister-Agata-276552.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30952

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d4a6066957b4825b5b0780370554b56/
URN
urn:pw-repo:WUT0d4a6066957b4825b5b0780370554b56

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page