Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction and verification of specialized traffic controllers for the selected intersection of street

Małgorzata Jolanta Pędzierska

Abstract

In this presentation described the methods, systems and controls traffic. Author was focused on equipment serving the most important function in systems of control, i.e. local controllers. The paper discussed also methods for the implementation of the algorithms control in a machine and programmatic as well as computer support packages. Also presented opportunities Active-hdl package, which has been executed the following project. In this presentation was built model local controller for crossing Grójecka - Niemcewicza in Warsaw. In this presentation are used the programmes light-signalling devices and algorithms control, which were prepared before by the author. Specialized traffic control was presented in the form of block diagrams and transitions of finished which have a hierarchical structure. After the specification has been carried out synthesis and implementation of the device in structures logical FPGA. Tools verification package Active- hdl made it possible to verify the validity of the action the controller. The verification is divided into phases. Initially each block has been tested individually. The next step was to examine the actions of the device as a whole
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Jolanta Pędzierska (FT) Małgorzata Jolanta Pędzierska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Budowa i weryfikacja specjalizowanego sterownika ruchu drogowego dla wybranego skrzyżowania
Supervisor
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ruch drogowy, sterownik specjalizowany, sterowanie ruchem, testowanie, układy programowalne.
Keywords in English
traffic, specialized controller, testing, programmable arrangements
Abstract in Polish
W pracy opisano metody, systemy oraz urządzenia sterowania ruchem drogowym. Skupiono się na urządzeniach pełniących najważniejszą funkcję w systemach sterowania, czyli sterownikach lokalnych. Omówiono również metody realizacji algorytmów sterowania w sposób sprzętowy oraz programowy. Opisano pakiet wspomagania komputerowego Active-HDL umożliwiający specyfikację, weryfikację, syntezę i implementację specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem opisanych w językach opisu sprzętu. W pracy został zbudowany model bloku logicznego sterownika lokalnego dla skrzyżowania Grójecka - Niemcewicza w Warszawie. Projekt bazował na programach sygnalizacji świetlnej oraz algorytmach sterowania. Model został wyspecyfikowany w programie Active-HDL w postaci schematów blokowych oraz grafów przejść automatów skończonych, którym nadano strukturę hierarchiczną. Narzędzia weryfikacji pakietu Active-HDL umożliwiły sprawdzenie poprawności działania sterownika. Weryfikację podzielono na etapy. Początkowo każdy blok został przetestowany z osobna. Następnie sprawdzono działanie urządzenia jako całości. Po specyfikacji wykonano syntezę i implementację urządzenia w reprogramowalnych strukturach logicznych FPGA. Ostatnim krokiem było wykonanie symulacji czasowej uwzględniającej czasy opóźnień elementów i porównanie jej z symulacją funkcjonalną.
File
  • File: 1
    PedzierskaMalgorzata243362.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d2d37c63e2e453d9b65057c5a8c442e/
URN
urn:pw-repo:WUT0d2d37c63e2e453d9b65057c5a8c442e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page