Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Support system for communication in television studios

Bartosz Wojciechowski

Abstract

The objective of this study is to develop a system supporting communication in television studios. The paper describes the process of system development starting from specification and analysis of the requirements, through the design of system's architecture and implementation of the modules, ending with the description of testing procedures. Proposed solution integrates both software and hardware layers. The system consists of the following components: server, mobile application for Android operating system, control panel and hardware modules: wireless on-camera modules and communication relay module. The on-camera module notifies the cameramen about their camera being live, basing on data received from the server. It also lets the users interact with the system. The mobile app is responsible for providing access to user account, registration of duties, issue management, notifying users and presenting information. The server provides the web services necessary for handling of the system functionalities. It also exchanges commands with on-camera modules using communication relay module. The architecture of the system is by design ready for future extensions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Wojciechowski (FEIT/ICS) Bartosz Wojciechowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System wspierający komunikację w studiu telewizyjnym
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
4/19 (2597)
Reviewers
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja mobilna, studio telewizyjne, Arduino, komunikacja klient-serwer, Java, relacyjna baza danych, komunikacja bezprzewodowa
Keywords in English
mobile application, television studio, Arduino, client-server communication, Java, relational database, wireless communication
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie systemu wspierającego komunikację w studiu telewizyjnym. Przedstawiono pełny proces tworzenia systemu od określenia i analizy wymagań do projektu architektury, implementacji i testowania. Stworzone rozwiązanie integruje warstwę programową i sprzętową. System składa się z następujących komponentów: serwer, aplikacja mobilna dla systemu operacyjnego Android, panel informacyjno-administracyjny oraz moduły sprzętowe: bezprzewodowe moduły nakamerowe i moduł komunikacyjny. Zadaniem modułów nakamerowych jest wskazywanie aktywnej kamery na podstawie informacji otrzymanych z serwera oraz umożliwienie użytkownikom interakcji z systemem. Aplikacja mobilna odpowiada za uzyskiwanie dostępu do konta, rejestrację dyżurów pracowników, zarządzanie zgłoszeniami, przesyłanie powiadomień i prezentowanie informacji. Serwer udostępnia usługi sieciowe niezbędne do realizacji funkcjonalności oraz za pomocą modułu komunikacyjnego wymienia dane z modułami nakamerowymi. Architektura systemu pozwala na jego rozszerzenie poprzez dodanie nowych funkcji do istniejących komponentów.
File
  • File: 1
    PD_INZ_Bartosz_Wojciechowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32022

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d229a27c1004cfea07810886a1f25d2/
URN
urn:pw-repo:WUT0d229a27c1004cfea07810886a1f25d2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page