Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Smart card as DRM multimedia security solution

Beata Dobrzyńska

Abstract

Mechanism of Digital Rights Management (DRM) is used for protecting multimedia content such as games, music, video, etc. The main issue of this thesis is how to use a smart card to create a Digital Rights Management system. The main goal of the work is to create a cryptosystem which enables distributing a DRM protection for selected multimedia content and playing DRM materials protected in this way. The system should make encrypting and decrypting multimedia data possible by using a software application, smart card and smart card reader. The work which was performed during the process of creating this thesis included i.a. analysis of existing DRM and IRM solutions, design of solution implementing pre-defined functional and non-functional requirements, implementation of the designed solution including functional and efficiency tests of created cryptosystem.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Dobrzyńska (FEIT) Beata Dobrzyńska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Karta inteligentna jako zabezpieczenie DRM materiałów multimedialnych
Supervisor
Adam Andrzej Kozakiewicz (FEIT/AK) Adam Andrzej Kozakiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Adam Andrzej Kozakiewicz (FEIT/AK) Adam Andrzej Kozakiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Jordan Kruk (FEIT/AK) Tomasz Jordan Kruk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
DRM, IRM, materiały multimedialne, karta inteligentna, kryptosystem
Keywords in English
DRM, IRM, multimedia data, smart card, cryptosystem
Abstract in Polish
Mechanizmy zarządzania prawami cyfrowymi (ang. DRM – Digital Rights Management) stosowane są przy zabezpieczaniu materiałów multimedialnych takich jak gry, muzyka, wideo itp. przed nieautoryzowanym dostępem. Zagadnieniem przewodnim niniejszej pracy jest wykorzystanie karty inteligentnej do zarządzania prawami cyfrowymi. Celem pracy jest stworzenie kryptosystemu umożliwiającego założenie zabezpieczenia DRM na wybrane materiały multimedialne oraz odtwarzanie zabezpieczonych w ten sposób materiałów. System powinien umożliwiać zaszyfrowanie i odszyfrowanie danych multimedialnych za pomocą oprogramowania aplikacyjnego, karty inteligentnej oraz czytnika kart inteligentnych. W ramach pracy zostały wykonane m.in. analiza istniejących rozwiązań DRM i IRM, projekt rozwiązania realizującego wcześniej zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, implementacja zaprojektowanego rozwiązania oraz testy funkcjonalne i wydajnościowe stworzonego kryptosystemu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Beata_Dobrzyńska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0d0d6eff6f9b49878b0539f0766dfdf5/
URN
urn:pw-repo:WUT0d0d6eff6f9b49878b0539f0766dfdf5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page