Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cycling and kayak tourism center connected to an elderly care home

Nadia Sajjad

Abstract

The aim of the work is to design a cycling and kayak tourism center that will be connected with a day care center for the elderly. The facility is located in Józefów, about 30 km from Warsaw. The phenomenon of aging of the society has become a challenge for many suburban cities in Poland, including Józefów. Many young people are moving to the capital. In its development strategy for 2015-2025 Józefów aims to create a social and cultural program for seniors. The city is characterized by high natural values and a microclimate conducive to development of sanatoriums. It is also known for the proximity of three rivers. The winding course of the river Świder and the sandy bottom make it a good place for kayaking. The location is also conducive to cycling trips alongside the river with some well-known cycling paths nearby. Within less than a kilometer there are 3 nursing homes providing round-the-clock care. Thanks to the sports and rehabilitation facilities of the designed center, opportunities to develop interests and direct contact with nature, the elderly, both in their own home and in nearby care homes, would have an alternative to spending their free time and the possibility to enjoy the therapeutic properties of the garden. The sports and recreation offer is addressed to various groups of users, which would facilitate the integration of seniors with other residents, as well as people from outside Józefów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nadia Sajjad (FA) Nadia Sajjad,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek turystyki rowerowo-kajakowej połączony z domem opieki dla osób starszych w Józefowie nad Świdrem
Supervisor
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1867/L
Reviewers
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Dom opieki, osoby starsze, seniorzy, rzeka, natura, ziemia ubijana, sport, kajaki, rowery, ogród, ogród terapeutyczny, naturalne materiały, przyroda
Keywords in English
Nursing home, day-care center, seniors, river, nature, rammed earth, sport, kayaks, cycling, garden, therapeutic garden, natural materials
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie ośrodka turystyki rowerowo-kajakowej, który będzie funkcjonował razem z domem opieki dziennej dla osób starszych. Obiekt znajduje się w Józefowie, oddalonym około 30km od Warszawy. W mieście postępuje zjawisko starzenia się społeczeństwa, ponieważ dużo młodych osób wyjeżdża do stolicy. W swojej strategii rozwoju na lata 2015-2025 Józefów przewiduje stworzenie programu społecznego, kulturalnego dla seniorów. Miasto charakteryzują wysokie walory przyrodnicze i mikroklimat sprzyjający ośrodkom prewentoryjno-sanatoryjnym, a także bliskość trzech rzek. Kręty bieg rzeki Świder i piaszczyste dno sprawiają że jest to dobre miejsce dla spływów kajakowych. Lokalizacja sprzyja także wycieczkom rowerowym (w pobliżu znajduje się Otwocki Szlak Okrężny - niebieski szlak rowerowy). W odległości niecałego kilometra funkcjonują 3 domy opieki całodobowej. Dzięki zapleczu sportowo-rehabilitacyjnemu projektowanego obiektu, możliwości rozwoju zainteresowań i bezpośredniemu kontaktowi z naturą osoby starsze, zarówno przebywające we własnym domu, jak i w pobliskich domach opieki, miałyby alternatywę dla spędzania wolnego czasu i możliwość korzystania z terapeutycznych właściwości ogrodu. Oferta sportowo-rekreacyjna jest skierowana dla różnych grup użytkowników, co stanowiłoby czynnik sprzyjający integracji seniorów z pozostałymi mieszkańcami, jak i osobami spoza Józefowa.
File
  • File: 1
    275779_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33092

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cf511b991304da69b4581d2856decae/
URN
urn:pw-repo:WUT0cf511b991304da69b4581d2856decae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page