Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distributed measurement system for optogenetics

Jakub Jarosiński

Abstract

The goal of this thesis is to create software for a prototype of miniature, low power implantable device, suitable for optogenetics and to develop graphical user interface application for optogenetic experiment control. The device is designed to control the light stimulation by generating the signal that drives the LEDs. Another role of the device is to gather the data from measurement sensors and send it through the wireless interface. In the first part of the thesis currently available devices were reviewed, software for each element of the device was tested and implemented. GUI application was created based on an existing product, with implementing it's features and adding new optogenetic control modules. Development process is included within the second part of the thesis. As result, there is a complete project of an implantable device for optogenetic use and fully functional application for experiment control.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Jarosiński (FEIT) Jakub Jarosiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozproszony system pomiarowy do zastosowań optogenetycznych
Supervisor
Krzysztof Poźniak (FEIT/PE) Krzysztof Poźniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew M. Wawrzyniak (FEIT/PE) Zbigniew M. Wawrzyniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Poźniak (FEIT/PE) Krzysztof Poźniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
optogenetyka, ARM, nRF, Gazell, Nordic, transmisja bezprzewodowa, oszczędzanie energii
Keywords in English
optogenetics, ARM, nRF, Gazell, Nordic, wireless transmission, energy saving
Abstract in Polish
Tematem pracy jest opracowanie oprogramowania dla miniaturowego, mikromocowego modułu implantowalnego, sprawdzającego jego koncepcję oraz zrealizowanie aplikacji interfejsu użytkownika. Powodem wykonania pracy jest brak rozwiązań komercyjnych umożliwiających połączenie badań behawioralnych z metodyką optogenetyki. Moduł implantowalny ma za zadanie kontrolować stymulację świetlną przez generację sygnału sterującego diodami LED. Pobiera on dane z dołączonych czujników pomiarowych, które przesyła przez interfejs bezprzewodowy. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu gotowych rozwiązań dostępnych na rynku, sprawdzono poszczególne elementy urządzenia oraz zrealizowano ich implementację w oprogramowaniu. Aplikacja interfejsu użytkownika została stworzona wzorując się na dostępnym już rozwiązaniu. Została do niej dodana nowa funkcjonalność pozwalająca na kontrolowanie procesu stymulacji optogenetycznej, co zostało opisane w dalszych rozdziałach. Wynikiem pracy jest gotowy projekt modułu implantowalnego oraz aplikacja służąca jako narzędzie do zarządzania eksperymentami biologicznymi.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13499

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cf4499bbb1042e8bd8a3025fea4d70f/
URN
urn:pw-repo:WUT0cf4499bbb1042e8bd8a3025fea4d70f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page