Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the current public transportation in Siedlce city and the area and its development

Rafał Kacprzak

Abstract

The topic of the following capstone project is „Evaluation of the current public transportation in Siedlce city and the area and its development”. Basing on obtained research, appropriate conclusion will be made on how to improve the communication in this area. The goal is to make the public transportation work better and encourage bigger number of residents to use this alternative way of transportation. In the capstone project, the general overview of Siedlce’s transportation can be found from the perspective of the county and the whole country. It also includes current bus routes and their schedule. Furthermore, a survey took place where residents were asked about their opinion regarding currently available bus routes, and about suggested improvement ideas. In the following part, there are research results based on a Municom Premium software which was made available for the author by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Information collected from Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne includes the number of tickets sold annually and the frequency with which the City Card was used on certain bus routes, the distance between each bus stop and time inaccuracies in each bus routes’ arrivals. Next, the overall evaluation and an actual modernization took place again. Obtained results were then used to adjust the frequency in which the buses should be running to satisfy the customers, staying efficient at the same time. Last, but not the least, the current public transportation of Siedlce City got compared to the suggested changes and improvements. Currently, there are only three bus routes with regular schedule, 24/7. All the other bus routes start their service during peak hours or drive every 60-90 minutes. The new communication system I am suggesting is based on a very regular bus schedule throughout the day, 5:00 am – 11:00 pm which will definitely encourage residents of Siedlce city to choose public transportation as their main way of transportation more often.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Kacprzak (FT) Rafał Kacprzak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena aktualnej sieci komunikacyjnej miasta Siedlce oraz jej modernizacja
Supervisor
Gerard Krawczyk (FT/TCTI) Gerard Krawczyk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Gerard Krawczyk (FT/TCTI) Gerard Krawczyk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/DTI) Piotr Woźnica,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Siedlce, ocena, sieć komunikacyjna, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, modernizacja, ankieta, Municom Premium, komunikacja, autobus, transport publiczny, pasażerowie
Keywords in English
Siedlce, evaluation, public transportation, development, modernization, survey, Municom Premium, alternative transportation, residents, bus users.
Abstract in Polish
Tematem przedłożonej pracy jest ,,Ocena aktualnej sieci komunikacyjnej miasta Siedlce oraz jej modernizacja". Celem pracy dyplomowej jest ocena obecnie działającej sieci komunikacyjnej w obszarze miasta Siedlce, a następnie, po wyciągnięciu odpowiednich wniosków z oceny, modernizacja układu komunikacyjnego w celu poprawy jego funkcjonowania oraz zachęcenia większej liczby mieszkańców do zrezygnowania ze środków transportu indywidualnego na rzecz komunikacji autobusowej. W pracy została przedstawiona ogólna charakterystyka miasta Siedlce oraz położenie Siedlec na mapie województwa Mazowieckieg. Przedstawiony został obecnie istniejący układ komunikacyjny - trasy linii autobusowych kursujących w obszarze miasta oraz ich częstotliwość kursowania. Ponadto w pracy zawarte są wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone na mieszkańcach Siedlec. Ankiety dotyczyły oceny aktualnie działającej sieci komunikacyjnej oraz proponowanych zmian w celu poprawy funkcjonowania komunikacji autobusowej. W kolejnej części zostały przedstawione badania w oparciu o oprogramowanie Municom Premium, które jest zainstalowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Badaniami uzyskanymi od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego była ilość sprzedawanych biletów oraz przyłożeń Siedleckiej Karty Miejskiej do kasowników na poszczególnych liniach, odległości pomiędzy przystankami na liniach, przyspieszenia oraz opóźnienia autobusów na przystankach dla danej linii. Następnie została oceniona sieć komunikacyjna miasta oraz przeprowadzona została jej modernizacja mająca na celu poprawę częstotliwości kursowania autobusów. W ostatnim punkcie została porównana obecna sieć komunikacyjna miasta Siedlce z proponowanymi przeze mnie zmianami. Obecnie tylko 3 linie autobusowe w Siedlcach kursują co określony czas, pozostałe linie miejskie uruchamiane są w godzinach szczytu lub kursują co 60 - 90 minut. Nowo zaprojektowana sieć komunikacyjna opiera się na regularnych kursach autobusów w godzinach 5:00 - 23:00, co na pewno zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej w Siedlcach.
File
  • File: 1
    Rafał Kacprzak 250136 SRD - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13735

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cd9648528c14bec8069d2215b571be0/
URN
urn:pw-repo:WUT0cd9648528c14bec8069d2215b571be0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page