Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Identification of the application server model in the Linux kernel environment

Jakub Lipiński

Abstract

This paper raises the issue related to the management of the processor power in the Linux system. It describes how Linux system manages the cpu, and in particular how CPUFreq driver works. Modifications of the current algorithm using the Kalman Filter and Recursive least squares method were proposed. The influence of the estimation of the processor load measurement on the performance of the operating system was investigated. Tests were carried out to verify the correctness of the proposed changes. Conclusions were drawn from the obtained results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Lipiński (FEIT/AK) Jakub Lipiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Identyfikacja modelu serwera aplikacji w środowisku jądra systemu Linux
Supervisor
Michał Karpowicz (FEIT/AK) Michał Karpowicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Przemyslaw Arabas (FEIT/AK) Piotr Przemyslaw Arabas,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Michał Karpowicz (FEIT/AK) Michał Karpowicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
jądro Linuksa, filtr Kalmana, rekurencyjna metoda najmniejszych kwadratów, model ARMA, estymacja stanu, zarządzanie mocą procesora
Keywords in English
Linux kernel, Kalman Filter, Recursive least squares, ARMA model, state observer, processor power management
Abstract in Polish
Praca porusza zagadnienia związane z zarządzaniem mocą procesora w systemie Linuks. Opisano w niej sposób zarządzania procesorem w systemie Linuks, a w szczególności działanie sterownika CPUFreq. Zaproponowano modyfikacje aktualnego algorytmu, stosując filtr Kalmana oraz rekurencyjną metodę najmniejszych kwadratów. Zbadano wpływ estymacji stanu pomiaru obciążenia procesora na wydajność systemu operacyjnego. Przeprowadzono testy weryfikujące poprawność zaproponowanych zmian. Wyciągnięto wnioski wynikające z uzyskanych wyników.
File
  • File: 1
    265756_Jakub_Lipinski_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31679

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cd4cb29a0e347d78f717bc743659257/
URN
urn:pw-repo:WUT0cd4cb29a0e347d78f717bc743659257

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page