Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of air conditioning in offices with high heat gains from office equipment

Mateusz Wiesław Smoliński

Abstract

This diploma thesis for bachelor degree in engineering is a design documentation of mechanical ventilation and air conditioning of offices with total area of 1100m2. The analysis of heat gains calculated using software Klima-Plus indicated that predominant their source is an office equipment. Prepared documentation includes detailed specification of ventilation installation with the selection of air handling unit, supplementary exhaust fans, supply diffusers, exhaust grills, steam humidifier, silencers as well as specification of cooling installation with direct expansion of Freon (type "multi-split"). The CAD application Ventpack was used for air ducts dimensioning, calculations of pressure drops in the system as well as for analysis of acoustic performance of designed system. Utilisation of advanced CAD application allowed the author to build a three-dimensional model of designed installation. Air handling unit with rotary heat exchanger allowing recovery of both heat and humidity was selected with the support the computer software Acon. The documentation includes guidelines for related branches such as electricity, construction, plumbing, heating, installation, control and automatic regulation. Recommendations for health, safety and fire protection have been also defined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Wiesław Smoliński (FEE) Mateusz Wiesław Smoliński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt klimatyzacji pomieszczeń biurowych o dużych zyskach ciepła od sprzętu biurowego
Supervisor
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
klimatyzacja, wentylacja, pomieszczenia biurowe, instalacja freonu, zyski ciepła
Keywords in English
HVAC, air conditioning, ventilation, office, instalation of freon, heat gains
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska jest dokumentacją projektową instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 1100m2. Analiza zysków ciepła obliczonych przy użyciu programu Klima-Plus wykazała, że ich dominującym źródłem jest sprzęt biurowy. Przygotowana dokumentacja zawiera szczegółową specyfikację instalacji wentylacyjnej wraz z doborem centrali wentylacyjnej, dodatkowych wentylatorów wyciągowych, nawiewników i wywiewników, nawilżacza parowego, tłumików, jak również dobór komponentów instalacji chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem freonu (typu "multi-split "). Do zwymiarowania kanałów wentylacyjnych, obliczenia strat ciśnienia w instalacji, jak również do analiz akustycznych zaprojektowanego systemu użyto aplikacji Ventpack w środowisku AutoCAD. Wykorzystanie zaawansowanej aplikacji CAD pozwoliło zbudować trójwymiarowy model projektowanej instalacji. Centrala klimatyzacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła umożliwiającym odzyskiwanie zarówno ciepła jak i wilgotności została dobrana w oparciu o program komputerowy Acon. Dokumentacja zawiera wytyczne dla branż powiązanych, takich jak branża elektryczna, budowlana, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, sterowania i automatycznej regulacji. Dodatkowo opracowano zalecenia dla BHP oraz wytyczne przeciwpożarowe.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa - Mateusz Smoliński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10664

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cbdc0cfe9d54f63b2c5a1d7872cb9bc/
URN
urn:pw-repo:WUT0cbdc0cfe9d54f63b2c5a1d7872cb9bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page