Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a commercial pavilion with a steel structure

Patrycja Zamkowska

Abstract

The subject of this engineering work is the design of a commercial pavilion with a steel structure. A location was established in Warsaw. The hall is designed in the shape of a letter L with dimensions in the 90.0 m x 54.0 m x 18.0 m . The height from the floor to the ridge is 7.2 m. The main element of the longitudinal system is the ridge bolt in the form of a plate girder, which is based on internal columns fixed In foundations. The transverse arrangement of the hall is made up of flat frames, consisting of lattice girders based on one end on external columns, and the other on the ridge. In the corner part of the structure, there are also I-beams and diagonal ridges. The upper girders and columns were designed as I-sections, while the lower belts were adopted as closed sections with a rectangular section. The grating rods were designed as closed sections with a square cross-section. Stiffness of the hall structure was ensured by the use of wall and roof braces, operating in a tie-rod system, in which tendons were designed as ϕ16 round bars, and the compression bars are upper girders, columns and additional bars of closed sections with a square cross-section. Vertical braces were also used, the main task of which is to stiffen the lower truss belts. The load-bearing element of the roofing is the trapezoidal sheet. The construction elements are made of structural steel S355J2 + N (sweet metal), S355J2H (closed sections) and S355J2 + M (open sections). Foundations are made of C25/30 class concrete and A-IIIN structural reinforcement bars (B500SP). Static calculations were made using the "Robot Structural Analysis" program in which the spatial model was created. Structural drawings have been attached to the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Zamkowska (FCE) Patrycja Zamkowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt pawilonu handlowego o konstrukcji stalowej
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
193+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5578
Reviewers
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
pawilon handlowy, konstrukcja stalowa, hala stalowa, dźwigar kratowy
Keywords in English
commercial pavilion, steel structure, steel hall, lattice girder
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt pawilonu handlowego o konstrukcji stalowej. Założono lokalizację w Warszawie. Hala jest zaprojektowana na rzucie w kształcie litery L o wymiarach w osiach 90,0 m x 54,0 m x 18,0 m. Wysokość od posadzki do kalenicy wynosi 7,2 m. Głównym elementem układu podłużnego jest rygiel kalenicowy w postaci blachownicy, który opiera się na słupach wewnętrznych, utwierdzonych w fundamentach. Układ poprzeczny hali stanowią ramy płaskie, składające się z dźwigarów kratowych opartych jednym końcem na słupach zewnętrznych, a drugim na ryglu. W narożnej części konstrukcji, występują także belki dwuteowe oraz rygle ukośne. Pasy górne dźwigarów oraz słupy zaprojektowano jako dwuteowniki, natomiast pasy dolne przyjęto jako kształtowniki zamknięte o przekroju prostokątnym. Pręty skratowania zaprojektowano jako kształtowniki zamknięte o przekroju kwadratowym. Sztywność konstrukcji hali zapewniono poprzez zastosowanie stężeń ściennych i dachowych, pracujących w układzie cięgnowo-prętowym, w których cięgna przyjęto z prętów okrągłych ϕ16, a prętami ściskanymi są pasy górne dźwigarów, słupy oraz dodatkowe pręty z kształtowników zamkniętych o przekroju kwadratowym. Zastosowano także stężenia pionowe dźwigarów, których głównym zadaniem jest usztywnienie pasów dolnych kratownic. Elementem nośnym poszycia dachu jest blacha trapezowa. Elementy konstrukcji wykonane są ze stali konstrukcyjnej S355J2+N (blachy), S355J2H (kształtowniki zamknięte) i S355J2+M (kształtowniki otwarte). Fundamenty wykonane z betonu klasy C25/30 oraz prętów zbrojenia konstrukcyjnego klasy A-IIIN (B500SP). Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu „Robot Structural Analysis”, w którym utworzono model przestrzenny. Do pracy zostały załączone rysunki konstrukcyjne.
File
  • File: 1
    Praca_inż.-Zamkowska_Patrycja-276680.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ca409d326904e2ca496d845f096c722/
URN
urn:pw-repo:WUT0ca409d326904e2ca496d845f096c722

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page