Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The electronic control system of three-point hitch

Bartłomiej Pajdosz

Abstract

The aim of this thesis was to design, build and program a prototype electronic control unit with actuators for the automation of agricultural tractor hitch as well as an approximation of existing solutions. It is a system consisting of a main controller integrated in a single housing with HMI (human-machine interface), the H-bridge circuit with surge protection, the degree of power and system for measuring the current drawn by the motor in the second case. Actuators are DC motor with gear lever connected to a splitter jack. The software was written in C and implemented on a microcontroller ATmega8A.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Pajdosz (FACME) Bartłomiej Pajdosz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Elektroniczny system sterowania trzypunktowym układem zawieszenia
Supervisor
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Gumiński (FACME/IV) Robert Gumiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. EHR 2. TUZ 3. Automatyzacja pracy podnośnika 4. Projekt i wykonanie elektronicznego sterownika
Keywords in English
1. EHR 2. TPH 3. Automation of mechanical hitch 4. Design and build electronic control unit
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie, zbudowanie i oprogramowanie prototypu elektronicznego sterownika wraz z elementami wykonawczymi do automatyzacji pracy podnośnika w ciągniku rolniczym a także przybliżenie istniejących rozwiązań. Jest to układ składający się z głównego sterownika zintegrowanego w jednej obudowie z pulpitem operatora, mostka H wraz z układem przeciwprzepięciowym, stopniem mocy i układem do pomiaru prądu pobieranego przez silnik w drugiej obudowie. Elementami wykonawczymi są silnik prądu stałego wraz z przekładnią połączoną z dźwignią rozdzielacza podnośnika. Oprogramowanie zostało napisane w języku C i zaimplementowane na mikrokontrolerze ATmega8A.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Bartłomiej Pajdosz nr alb. 251409 2016 SiMR.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9122

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0c7e06a894fd49f188d17b7cb323fc5a/
URN
urn:pw-repo:WUT0c7e06a894fd49f188d17b7cb323fc5a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page