Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examining the influence of linear speed on cutting process of selected energetic plant

Łukasz Czubakowski

Abstract

This thesis has been written in order to find and define the best parameters of work of the disc cutting system, which is used to harvest a lot of sorts of energetic plants, such as energetic willow or poplar. The work presents various renewable energy source that can be successfully used on Polish territory. It also describes the advantages of energetic crops and the benefits of using them as a source of ecological and renewable energy, especially using energetic willow. The thesis looks closer at the cultivation of energetic willow. It presents its growing technology and requirements. During this researches it has been dealt mainly with the influence of the linear speed of the disc cutting system on energy consumption during the operation of cutting the energetic willow. All tests were performed on a specially built laboratory post. It is located in the Mechanical Engineering Department at Warsaw Technical University, branch in Płock. After the researches there has been prepared conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Czubakowski (FCEMP) Łukasz Czubakowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu prędkości posuwowej zespołu tnącego na proces cięcia wybranej rośliny energetycznej
Supervisor
Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zespół tnący, proces cięcia, parametry robocze, rośliny energetyczne, prędkość posuwowa
Keywords in English
disc cutting system, cutting process, parameters of work, energetic plants, linear speed
Abstract in Polish
Celem pracy jest określenie najkorzystniejszych parametrów roboczych tarczowego zespołu tnącego, który jest wykorzystywany do zbioru wielu rodzajów roślin energetycznych, takich jak wierzba energetyczna lub topola. W pracy przedstawiono różne źródła energii odnawialnej, jakie można stosować na terenie Polski. Opisano również zalety uprawy roślin energetycznych oraz korzyści płynące z wykorzystania ich jako źródła ekologicznej i odnawialnej energii ze szczególnym uwzględnieniem wierzby energetycznej. Przedstawiono w skrócie technologię jej uprawy, wymagania bonitacyjne i meteorologiczne. W części badawczej określono wpływ prędkości posuwowej tarczowego zespołu tnącego na energochłonność procesu cięcia wierzby wiciowej. Dokonano także próby oceny wpływu wilgotności oraz grubości pędów roślin na wyżej wymieniony proces. Badania zostały przeprowadzone na specjalnie do tego celu zbudowanym stanowisku znajdującym się w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Praca zakończona jest wnioskami oraz zaleceniami.
File
  • File: 1
    253647_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8204

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0c7b123d31a1477daa76c7a3f8897183/
URN
urn:pw-repo:WUT0c7b123d31a1477daa76c7a3f8897183

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page