Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Experimental investigations of fatigue of carbon-epoxy composites

Tomasz Janson

Abstract

The subject of the paper is a general description of the structure, material properties and fatigue strength of carbon-epoxy composites. This paper is a research project aimed at the study of the properties of carbon-epoxy composites. The composites are widely used in engineering and the significant role is played by structures strengthened with unidirectional rowing and therefore the paper concentrates on the research of material properties of this type of composites. The focus was placed on examining tensile strength as it is the main parameter defining the strength of a composite. The range of research included the preparation of a stand for producing samples from carbon-epoxy composites, the production of samples from composites for planned tests, the preparation of a stand for tests as well as the examination of the static strength and fatigue strength of carbon-epoxy composites. Unfortunately, however, not all planned tests could be carried out, due to the breakdown of a fatigue-testing machine high-cycle fatigue limit of composites was not measured, only the low-cycle one was successfully defined. The materials used in the tests are the materials commonly used in aviation industry. To produce samples carbon rowing of Tenax Company and Ep 53 epoxy resin of Zakłady Chemiczne “Organika – Sarzyna” having required certificates were used. The paper focused on methodology of performing fatigue testing of samples within static strength and low-cycle tensile fatigue strength.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Janson (FPAE/IAAM) Tomasz Janson,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badanie zmęczeniowe kompozytów węglowo-epoksydowych
Supervisor
Paweł Pyrzanowski (FPAE/IAAM) Paweł Pyrzanowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-04-2009
Issue date (year)
2009
Pages
74
Internal identifier
MEL; PD-784
Reviewers
Paweł Pyrzanowski (FPAE/IAAM) Paweł Pyrzanowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Bogdan Hernik (FPAE/IAAM) Bogdan Hernik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wytrzymałość zmęczeniowa, kompozyty węglowo-epoksydowe, właściwości kompozytów węglowo-epoksydowych, zmęczenie kompozytów węglowo-epoksydowych.
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest ogólny opis: budowy, własności materiałowych oraz wytrzymałości zmęczeniowej kompozytów węglowo-epoksydowych. Zrealizowana praca jest projektem badawczym mającym na celu poznanie właściwości kompozytów węglowo-epoksydowych. Kompozyty w technice mają bardzo szerokie zastosowanie, a istotną rolę odgrywają struktury wzmacniane jednokierunkowo rowingiem, dlatego w pracy zajęto się badaniem parametrów materiałowych tego typu kompozytów. Skupiono się głównie na badaniu wytrzymałości na rozciąganie, gdyż jest to decydujący parametr określający wytrzymałość kompozytu. Zakres badań obejmował przygotowanie stanowiska do badań wytrzymałości statycznej oraz wytrzymałości zmęczeniowej, wykonanie próbek z kompozytów węglowo-epoksydowych na przygotowanym stanowisku, oraz przeprowadzenie zaplanowanych badań próbek. Niestety nie wszystkie założone badania udało się zrealizować, z powodu awarii maszyny wytrzymałościowej do badań nie określono wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej kompozytów, a jedynie wytrzymałość niskocyklową. W przeprowadzonych badaniach użyto materiałów powszechnie stosowanych w przemyśle lotniczym. Do wykonania próbek zastosowano rowing węglowy firmy Tenax oraz żywicę epoksydową Ep 53 wyprodukowaną przez Zakłady Chemiczne „Organika–Sarzyna”, posiadających wymagane atesty. W pracy skupiono się na metodyce przeprowadzenia badań wytrzymałościowych próbek w zakresie wytrzymałości statycznej oraz niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej na rozciąganie.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Janson.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0c72089b43324cefa2775919ac43dc78/
URN
urn:pw-repo:WUT0c72089b43324cefa2775919ac43dc78

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page