Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of IT system supporting management of design and interior arrangement enterprise

Michał Czapla

Abstract

Project of IT system supporting management of enterpise which develops projecting and interior design. The main goal is to proejct and build an IT system for the company from SME sector , and imporve ale the processes, that occur in the enterprise. Teh diploma thesis is build form 7 chapters. Firstly before analyzing company there was a need to analyze literaturę, what may help someone understanding terms, that are used later in thesis. Secondly whole enterprise was analyzed, including business processes. Next thing to do was analyze whole project of IT system including use cases, and function that will be developed in order to meet the company assumptions. Apart of that chapter was analyzing the best solution for existing problem, with explanation of the decision. Next chapter that has to be done, was describing the system, including conceptual model, physical model, tables, views of forms and architecture of the system. After analyzing company, and system, the next stage was to implement prototype. To achieve this, two programms were used, Microsoft SQL Mangement Studio 17, to build tables and it’s relations and Microsoft Access. The economic analasysis of the project showed assumed number of hours needed to perform the system, and approximate cost of the whole system
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Czapla (FoM) Michał Czapla,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem i aranżacją wnętrz
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Projekt systemu informatycznego, zarządzanie projektem IT, system bazodanowy, baza danych, kosztorys projektu.
Keywords in English
Project of IT system, Managing IT project, databyse system, database, project estimate
Abstract in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem i aranżacją wnętrz to praca dyplomowa, która zakłada zaprojektowanie systemu informatycznego, dla firmy znajdującej się w sektorze MŚP, w celu usprawnienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Praca dyplomowa składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszym rozdziałem jest analiza literaturowa, mająca na celu wyjaśnienie pojęć występujących w kolejnych rozdziałach pracy. Kolejnym etapem było wykonanie analizy przedsiębiorstwa, wraz z aktualnym procesem biznesowym. Następnie wykonano analizę projektową systemu, gdzie przebudowano dotychczasowy proces biznesowy, określono przypadki użycia, oraz funkcje, które przyszły system musi spełniać, aby klient był w pełni usatysfakcjonowany. W rozdziale tym przeprowadzono również analizę dostępnych rozwiązań, oraz biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektu, wybrano to najbardziej korzystne. Kolejnym etapem pracy było stworzenie projektu systemu. W rozdziale przedstawiono model konceptualny, fizyczny, budowę tabel, proponowane widoki formularzy oraz przedstawiono koncepcję dotyczącą architektury systemu. Następnie, po zakończeniu etapów analiz oraz projektowania, należało zbudować prototyp systemu, oraz pokazać jego funkcjonalność. Do implementacji prototypu wykorzystano oprogramowanie Microsoft SQL Server jako oprogramowanie służące do zaprojektowania oraz utworzenia tabel i ich relacji, oraz Microsoft Access 2017. Następnie wykonany został kosztorys projektu, zawierający takie informacje jak szacowana ilość godzin potrzebna do wytworzenia systemu, oraz przybliżona kwota kosztów jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu.
File
  • File: 1
    Michał_Czapla_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26844

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0c499ce0bb5d476dbbc20c0d751ed3a9/
URN
urn:pw-repo:WUT0c499ce0bb5d476dbbc20c0d751ed3a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page