Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reinforced concrete structure design for an office and commercial building with a residential part and a garage

Bartłomiej Bogdan Sutowski

Abstract

The purpose of this thesis is to design and define dimensions of selected structural elements of a reinforced concrete office and commercial building with a residential part and a garage, with a column and slab structure and waterproof walls. The building is located in Konstancin and the architectural design has been created by the architectural design studio Dziuba Architects. This thesis consists of two parts: description and drawings. Part one contains a short introduction to reinforced concrete constructions, a technical description and load specification. Part one also provides calculations for the following elements: ceiling of the office building, ceiling of the residential building, beam, the lowest level column, spot footing, and slab stairs. Floor slab, stairs and reinforcements in the floor slab calculations were made using ARSAP2016 software. In addition, slab reinforcements in selected intersections were checked in a traditional manner. Part two consists of architectural drawings and design and framework drawings (concrete and reinforced concrete forms) of the dimensioned elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Bogdan Sutowski (FCE) Bartłomiej Bogdan Sutowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku biurowo-usługowego z częścią mieszkalną z garażem
Supervisor
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4319
Reviewers
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, ustrój słupowo-płytowy, strop, słup, belka, stopa fundamentowa, schody
Keywords in English
reinforced concrete structure, column and slab structure, ceiling, column, beam, spot footing, stairs
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i zwymiarowanie wybranych elementów konstrukcji żelbetowej budynku biurowo-usługowego z częścią mieszkalną i garażem o ustroju słupowo - płytowym usztywnionym ścianami. Budynek zlokalizowany jest w Konstancinie, a Autorem projektu architektonicznego jest pracowania Dziuba Architekci. Praca składa się z dwóch części, opisowej oraz rysunkowej. W części pierwszej zamieszczono krótki wstęp dotyczący konstrukcji żelbetowych, opis techniczny oraz zestawienie obciążeń. Następnie przedstawiono obliczenia wybranych elementów konstrukcyjnych: stropu części biurowej, stropu części mieszkalnej, belki, słupa najniższej kondygnacji, stopy fundamentowej oraz schodów płytowych. Obliczenia sił wewnętrznych w płycie stropowej i schodach oraz zbrojenia w płycie stropowej wykonano programem ARSAP2016. Dodatkowo zbrojenie płyty w wybranych przekrojach sprawdzono tradycyjnie. Część druga zawiera rysunki architektoniczno-budowlane oraz rysunki konstrukcyjne (szalunkowe i zbrojeniowe) zwymiarowanych elementów.
File
  • File: 1
    praca inz-Sutowski Bartłomiej-251973.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11770

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0bfd316036834b4f9a27b6dd4fb5be69/
URN
urn:pw-repo:WUT0bfd316036834b4f9a27b6dd4fb5be69

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page