Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt obniżenia ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w administracji spółdzielni mieszkaniowej

A Walczak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
A Walczak A Walczak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Ryszard Żuber (FoM/IMD) Ryszard Żuber,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Innovation Management (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie Produkcją i Środowiskiem Pracy
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-04-2016
Issue date (year)
2016
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
-
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Walczak_Agnieszka_238312.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0beaaa6af28f47ae8c6e36e9b57cbc3d/
URN
urn:pw-repo:WUT0beaaa6af28f47ae8c6e36e9b57cbc3d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page