Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer System Monitoring Software for Institute of Computer Science of Warsaw University of Technology

Tomasz Sroczyński

Abstract

This thesis describes a tool, which allows for collecting and storage of the statistics and the login history of computers operated under Linux system and being within the domain of studnet network. The first part of the thesis describes the significance and the way in which the operating system stores the necessary statistics: busyness of the operational memory and the processor, average load of the processor, NFS procedures calls (Network File System) and the login history. Second part deals with the created system and describes its project and implementation. The last part is devoted to the configuration and usage of the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Sroczyński (FEIT/ICS) Tomasz Sroczyński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie monitorujące stan systemu komputerowego w laboratorium Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000724
Keywords in Polish
Linux, wtmp, NFS, procfs, OpenSSL, PostgreSQL, PHP
Keywords in English
Linux, wimp, NFS, procfs, OpenSSL, PostgreSQL, PHP
Abstract in Polish
Praca opisuje narzędzie pozwalające na zbieranie oraz przechowywanie statystyk i historii logowania komputerów działających pod kontrolą systemu Linux i wchodzących w skład sieci studnet. Pierwsza część pracy opisuje znaczenie oraz sposób w jaki system operacyjny przechowuje potrzebne statystyki: zajętość pamięci operacyjnej i procesora, średnie obłożenie procesora, wywołania procedur NFS (network file system) oraz historię logowania do systemu. Druga część skupia się na stworzonym systemie, opisując jego projekt i implementację. Ostatnia część poświęcona jest konfiguracji i użytkowaniu systemu.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0bcbb55a9cbf4ef48d63f0ef4b8e3b0c/
URN
urn:pw-repo:WUT0bcbb55a9cbf4ef48d63f0ef4b8e3b0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page