Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detection of Spoofed TCP Flows in SDN Networks

Zuzanna Brzeska

Abstract

This thesis presents the security problems of TCP protocol with a particular emphasis on the SYN and FIN segments. First of all, the potential threats, due to the use of corrupted packets, are introduced. Then, potential improvements of the security mechanisms are proposed in an experimental environment, created in the P4 language for this purpose, where all the SYN and FIN packets are examined in the search for corruptions and dropped if any is detected. Simultaneously, packets are cloned and redirected to one of the switch’s interfaces for further analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Brzeska (FEIT) Zuzanna Brzeska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykrywanie naruszeń protokołu TCP w sieciach SDN
Supervisor
Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
79/16 (2193)
Reviewers
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
język P4, TCP, filtrowanie pakietów IP, Software Defined Networking
Keywords in English
P4 language, TCP, IP packet filtering, Software Defined Networking
Abstract in Polish
Niniejsza praca przestawia problem bezpieczeństwa protokołu TCP ze szczególnym naciskiem na pakiety SYN i FIN. Opisuje jakie potencjalne zagrożenia mogą spowodować specjalnie zmodyfikowane pakiety. W ramach pracy powstało środowisko eksperymentalne napisane w języku P4, w którym zostały zaproponowane możliwe usprawnienia mechanizmów zabezpieczających. Wszystkie pakiety SYN i FIN są sprawdzane pod kątem podejrzanych modyfikacji i usuwane jeżeli takie zostaną wykryte. Ponadto, pakiety te są klonowane i przekierowywane do jednego z interfejsów przełącznika w celu dalszej analizy.
File
  • File: 1
    Zuzanna_Brzeska-Detection_of_Spoofed_TCP_Flows_in_SDN_Networks.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13052

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ba315a9564d4275878eefa0b77a54cb/
URN
urn:pw-repo:WUT0ba315a9564d4275878eefa0b77a54cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page