Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Aplikacja webowa do recenzji i oceny filmów z wykorzystaniem technologii Java Spring Boot

Ryszard Jerzy Goebel

Abstract

The subject of below work is the project of web application in Java Spring Boot technology, giving possibility of rating and reviewing movies. First chapter shortly describes the history of Internet and explains differences between web application and website, as well as desktop application. Next chapter introduces project goals and technologies applied, together with advantages of using them. In the 5th and the 6th chapter, general project scheme has been presented, and also commands necessary to compile and run it. Next chapters describe, as follows, the structure of: database, server, client and the problems which appeared during their implementation. At the end of the thesis use case diagrams have been included illustrating capabilities of application from users' perspective, tests which have been performed by author of the application and the short summary.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Ryszard Jerzy Goebel (WEiTI/II) Ryszard Jerzy Goebel Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Aplikacja webowa do recenzji i oceny filmów z wykorzystaniem technologii Java Spring Boot
Promotor
Piotr Witoński (WEiTI/IMiO) Piotr Witoński Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
104/19 (2697)
Recenzenci
Łukasz Skonieczny (WEiTI/II) Łukasz Skonieczny Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Piotr Witoński (WEiTI/IMiO) Piotr Witoński Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
aplikacja webowa, Spring Boot, Angular
Słowa kluczowe w języku angielskim
web application, Spring Boot, Angular
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie aplikacji webowej w technologii Java Spring Boot, umożliwiającej ocenianie i recenzowanie filmów. W rozdziale pierwszym opisana została pokrótce historia Internetu i zostały wytłumaczone różnice pomiędzy aplikacją webową a stroną internetową i aplikacją desktopową. W następnych rozdziałach przedstawione zostały cel pracy oraz zastosowane technologie, razem z korzyściami wynikającymi z ich zastosowania. W rozdziale piątym i szóstym zaprezentowany jest ogólny schemat projektu, a także komendy niezbędne do jego kompilacji i uruchomienia. Następne rodziały opisują budowę kolejno: bazy danych, serwera i klienta aplikacji, oraz problemy jakie pojawiły się przy ich implementacji. Na końcu znajdują się diagramy przypadków użycia ilustrujące możliwości aplikacji z punktu widzenia użytkownika, testy jakie zostały przeprowadzone przez autora aplikacji oraz krótkie podsumowanie.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PracaInżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35862

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b8df0742d214bd39e0fc4f60dd2d320/
URN
urn:pw-repo:WUT0b8df0742d214bd39e0fc4f60dd2d320

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony