Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Web application for movies' reviewing and rating using Java Spring Boot technology

Ryszard Jerzy Goebel

Abstract

The subject of below work is the project of web application in Java Spring Boot technology, giving possibility of rating and reviewing movies. First chapter shortly describes the history of Internet and explains differences between web application and website, as well as desktop application. Next chapter introduces project goals and technologies applied, together with advantages of using them. In the 5th and the 6th chapter, general project scheme has been presented, and also commands necessary to compile and run it. Next chapters describe, as follows, the structure of: database, server, client and the problems which appeared during their implementation. At the end of the thesis use case diagrams have been included illustrating capabilities of application from users' perspective, tests which have been performed by author of the application and the short summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ryszard Jerzy Goebel (FEIT/ICS) Ryszard Jerzy Goebel,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja webowa do recenzji i oceny filmów z wykorzystaniem technologii Java Spring Boot
Supervisor
Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
104/19 (2697)
Reviewers
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja webowa, Spring Boot, Angular
Keywords in English
web application, Spring Boot, Angular
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie aplikacji webowej w technologii Java Spring Boot, umożliwiającej ocenianie i recenzowanie filmów. W rozdziale pierwszym opisana została pokrótce historia Internetu i zostały wytłumaczone różnice pomiędzy aplikacją webową a stroną internetową i aplikacją desktopową. W następnych rozdziałach przedstawione zostały cel pracy oraz zastosowane technologie, razem z korzyściami wynikającymi z ich zastosowania. W rozdziale piątym i szóstym zaprezentowany jest ogólny schemat projektu, a także komendy niezbędne do jego kompilacji i uruchomienia. Następne rodziały opisują budowę kolejno: bazy danych, serwera i klienta aplikacji, oraz problemy jakie pojawiły się przy ich implementacji. Na końcu znajdują się diagramy przypadków użycia ilustrujące możliwości aplikacji z punktu widzenia użytkownika, testy jakie zostały przeprowadzone przez autora aplikacji oraz krótkie podsumowanie.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 35862

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b8df0742d214bd39e0fc4f60dd2d320/
  URN
  urn:pw-repo:WUT0b8df0742d214bd39e0fc4f60dd2d320

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard