Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studium projektowo – obliczeniowe dotyczące badania przewodności cieplnej ciał stałych w stanie ustalonym

Bartosz Chądzyński

Abstract

xx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Chądzyński (FCEMP) - [Warsaw University of Technology (PW)] Bartosz Chądzyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)External affiliation of publication: Warsaw University of Technology
Supervisor
Mieczysław E. Poniewski (FCEMP/IMEn) Mieczysław E. Poniewski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Conductor
Krzysztof Urbaniec (FCEMP/IMEn) Krzysztof Urbaniec,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xx

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b4eaf489f574d5b8ca7aab1cc6955aa/
URN
urn:pw-repo:WUT0b4eaf489f574d5b8ca7aab1cc6955aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page