Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of the properties of nail polish bases depending on the film-forming ingredient used

Aleksandra Barbara Piotrowska

Abstract

Introduction Nail polishes play an important role in the aesthetic appearance of nails. Users care about the visual qualities and durability of the manicure. However, during the application and usage, safe formula and proper growing of nails is also important. For this purpose, it is required to achieve a special nail polish formula that will contain safe ingredients and allow the nutrients to pass into the nail. Examples of such nail polishes are those created on breathing bases and water-acrylic polishes. Results and discussion As part of the thesis, the properties of the four formulas for nail polishes were created and compared: two nitrocellulose – classic and “breathable” nail polish, and two water-acrylic nail polishes with film-forming ingredients: Syntran®5620CG and Silktran®5621. To make those nail polishes the pigment TiO2 (Titanium Dioxide) was used. The test of aesthetic and mechanical qualities have been carried out on nail polishes: gloss tests, color tests, scratch resistance, abrasion resistance, adhesion, layer thickness testing and oxygen permeability testing. Conclusion Taking into account mechanical resistance and aesthetic qualities, all nail polishes have similar properties. However, oxygen permeability is definitely higher for water-acrylic nail polishes Film-forming component Syntran 5620CG is a good a start for the formulation of nail polishes with high oxygen permeability.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Barbara Piotrowska (FC) Aleksandra Barbara Piotrowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Porównanie wlaściwości baz lakierowych w zależności od użytego składnika filmotwórczego
Supervisor
Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Mironiuk-Puchalska (FC/DOC) Ewa Mironiuk-Puchalska,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Lakier nitrocelulozowy, lakier wodno-akrylowy, składnik filmotwórczy
Keywords in English
Nitrocellulose nail polish, water-acrylic polish, film-forming component
Abstract in Polish
Wprowadzenie Lakiery odgrywają ważną rolę w estetycznym wyglądzie paznokci. Użytkownikom zależy na walorach wizualnych oraz na trwałości wykonanego manicure. Jednak podczas ich aplikacji oraz użytkowania ważne jest również bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój paznokci. W tym celu wymagane jest osiągnięcie specjalnej formuły lakieru, która będzie zawierać bezpieczne składniki oraz pozwoli na przepuszczanie związków odżywczych dla płytki paznokcia. Przykładami takich lakierów są te tworzone na bazach oddychających oraz lakiery wodno-akrylowe. Wyniki i dyskusja W ramach pracy dyplomowej stworzono i porównano właściwości czterech formuł lakierów: dwóch lakierów nitrocelulozowych – lakieru klasycznego i „oddychającego”, oraz dwóch lakierów wodno-akrylowych z zastosowaniem składników filmotwórczych Syntran®5620CG oraz Silktran®5621. Do wykonania lakierów zastosowano pigment – dwutlenek tytanu (TiO2). Na lakierach zostały wykonane badania walorów estetycznych i mechanicznych: badanie połysku, badanie barwy, odporność na zarysowanie, odporność na ścieranie, przyczepność, badanie grubości warstwy oraz badanie przepuszczalności tlenu. Wnioski Biorąc pod uwagę odporność mechaniczną powłoki i walory estetyczne wszystkie wykonane lakiery maja zbliżone właściwości. Jednak przepuszczalność tlenu jest zdecydowanie wyższa dla lakierów wodno-akrylowych. Składnik filmotwórczy Syntran 5620CG jest dobrym polimerem wyjściowym do formulacji lakierów o wysokiej przenikalności tlenu.
File
  • File: 1
    praca_inż._-_Piotrowska_Aleksandra-_278446.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29919

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b40241761c8450683a6618eaa187a98/
URN
urn:pw-repo:WUT0b40241761c8450683a6618eaa187a98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page