Opracować program komputerowy do obliczania sił wzdłużnych w pompach odśrodkowych (jedno i wielostopniowych) oraz wykonać obliczenia przykładowe dla pompy zasilającej 15Z28

Tomasz Wawreszuk

Abstract

xxx
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Tomasz Wawreszuk (FPAE)
Tomasz Wawreszuk,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Supervisor Waldemar Jędral (FPAE / IHE)
Waldemar Jędral,,
- The Institute of Heat Engineering

Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (FPAE / IHE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2006
Pages46
Internal identifierMEL; PD-000278
Reviewers Waldemar Jędral (FPAE / IHE)
Waldemar Jędral,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishpompy, pompy wirowe, projektowanie oprogramowania komputerów
Keywords in Englishxxx
Abstract in Polishxxx

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?