Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE RECONSTRUCTION OF ROAD ACCIDENTS

Kamila Kieplin

Abstract

The development of the automotive industry often causes traffic accidents and sometimes there is difficulty in determining the course of the accident. Aim of this thesis is to show the process of reconstruction of road accidents from the administrative. There are definitions that are required for this subject. The next thing is to discuss the common causes and consequences of road accidents. It is important to pay attention to the work of the police in the process of reconstruction. Therefore, this thesis describes exactly their actions at the accident place. These activities are collecting evidence during the examination if their documentation. Today's technology allows you to recreate the accident using computer programs. This thesis describes some computer programs. The recruitment process ends with the opinion of the expert. It should be noted that the opinion is influenced by all those who acted in the process of reconstruction. The conclusion thesis is the fact that the reconstruction of a road accident is a process that begins with the police on the place of a road accident.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamila Kieplin (FASS) Kamila Kieplin,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracyjne aspekty rekonstrukcji wypadków drogowych
Supervisor
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wypadek drogowy, rekonstrukcja wypadku drogowego, oględziny, dowody, opinia, oprogramowanie komputerowe
Keywords in English
road accident, reconstruction of road accident, inspection, evidence, expert opinion, computer software
Abstract in Polish
Dynamicznie rozwijająca się motoryzacja niesie za sobą problematykę wypadków drogowych, a także związane z tym trudności w ich odtworzeniu. Praca ta ma na celu ukazanie procesu rekonstrukcji wypadków drogowych od strony administracyjnej. Dokonano stosownego objaśnienia pojęć, które są konieczne przy tej tematyce. Następnie omówione zostały typowe przyczyny i skutki samych wypadków drogowych. Istotne jest zwrócenie uwagi przede wszystkim, jednak na pracę funkcjonariuszy Policji w całym procesie rekonstrukcji. W związku z tym opisano ich działania na miejscu wypadku. Takie jak zbieranie dowodów poprzez dokonywanie oględzin i zasady ich dokumentowania. Obecnie technika pozwala na odtworzenie przebiegu wypadku za pomocą stosownego oprogramowania komputerowego. Praca zawiera charakterystykę wybranych z nich. Efektem kończącym proces rekonstrukcji jest opinia biegłego, jako eksperta w procesie. Należy nadmienić, iż jest to efekt pracy nie tylko jego samego, ale również zespołu obsługującego wypadek drogowy. Wnioskiem wypływającym z pracy jest fakt, iż rekonstrukcja wypadku drogowego jest procesem zaczynającym się od działań Policji na miejscu zdarzenia.
File
  • File: 1
    Administracyjne aspekty rekonstrukcji wypadków drogowych..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13155

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0aa3bc10cf5549b6bae499d96d3d1032/
URN
urn:pw-repo:WUT0aa3bc10cf5549b6bae499d96d3d1032

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page