Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Formal and technical aspects of using single GNSS reference station in topographic surveys regarding to RTK method

Kajetan Jan Terlecki

Abstract

Easy access and thus the high popularity of ASG Eupos system and similar private networks like VRSnet, cause that using own base station is very rare in Poland. Furthermore, polish geodesy is very restricted by law. There are, however, no clear rules about building, running, and using own base station. This comprehensive study is synthetizing all up to date legal acts in relation to technical, habitat and user demands. Additionally, the author made experimental measurements, which results con-firm, that using own base stations can be more efficient than using other national correction systems. The reader, after studying this publication will have practical information about, rules and benefits as well as advantages and disadvantages of using own reference station in reference to the polish geodesy legal acts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kajetan Jan Terlecki (FGC) Kajetan Jan Terlecki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Formalne i techniczne aspekty wykorzystania pojedynczej stacji referencyjnej GNSS w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych metodą RTK
Supervisor
Janusz Walo (FGC/DGGA) Janusz Walo,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Pachuta (FGC/DGGA) Andrzej Pachuta,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janusz Walo (FGC/DGGA) Janusz Walo,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Stacja bazowa Stacja referencyjna Pomiar RTK
Keywords in English
Base station Reference station RTK measurment
Abstract in Polish
Celem powstania niniejszej pracy była chęć przygotowania kompleksowego opracowania dotyczącego uruchomienia i wykorzystania własnej stacji bazowej w pomiarach RTK, których wyniki będą zgłoszone do PODGiK. Zostały podjęte aspekty techniczne, prawne, środowiskowe oraz użytkowe, z którymi potencjalny użytkownik stacji referencyjnej będzie miał do czynienia. Autor przedstawia obowiązujące akty prawne oraz zsyntetyzowane zalecenia dotyczące umiejscowienia anteny odbiornika bazowego. W trakcie tworzenia pracy wykonane zostały testy, które polegały na pomiarach kilku punktów w różnych odległościach od odbiornika bazowego. Każdy punkt został zmierzony dwukrotnie - jeden pomiar w oparciu o "własną bazę" (pomiar RTK), drugi w oparciu o sieć ASG Eupos (po-miar RTN). Ich efektem jest praktyczne przedstawienie zagadnień technicznych i użytkowych, a po-nadto określenie korzyści i przydatności takiego rozwiązania. Główny wniosek płynący z pracy to stwierdzenie, że wykorzystanie własnej stacji bazowej w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych nie jest jednoznacznie umocowane prawnie, ale jednocześnie daje szereg korzyści.
File
  • File: 1
    Kajetan Terlecki 222830 Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9391

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT09c6ac2ae9b94784abfe3fe0d187b119/
URN
urn:pw-repo:WUT09c6ac2ae9b94784abfe3fe0d187b119

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page