Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role and tasks of the Ministry of Digitization

Łukasz Paweł Ławecki

Abstract

The aim of this study was to discuss and analyze the institution which is the Ministry of Digitization. At the beginning presents the legal basis for the authority and the description of other accompanying collegiate institutions. Then analyzed the results of research on the information society in Poland and e-government. In the next part of the work presented registers are dealt with by the Ministry of Digitization and a way to share data from them. The last part of this work concerns projects implemented by the Ministry of Digitization for the development of the information society.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Łukasz Paweł Ławecki (FASS) Łukasz Paweł Ławecki,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola i zadania Ministerstwa Cyfryzacji
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Ministerstwo Cyfryzacji, e-administracja, społeczeństwo informacyjne, rejestr elektroniczny
Keywords in English
Ministry of Digitization, e-government, information society, electronic register
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było omówienie i przeanalizowanie instytucji jaką jest Ministerstwo Cyfryzacji. Na początku przedstawiono podstawy prawne tego organu oraz opis innych towarzyszących mu kolegialnych instytucji. Następnie przeanalizowano wyniki badań na temat społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz e-administracji. W kolejnej części pracy przedstawione są rejestry, którymi zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji oraz sposób udostępniania z nich danych. Ostatni element pracy dotyczy projektów realizowanych przez Ministra Cyfryzacji na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
File
  • File: 1
    Praca Licencjacka Łukasz Ławecki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14149

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT099ff1726d1d49999939bd2238766c17/
URN
urn:pw-repo:WUT099ff1726d1d49999939bd2238766c17

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page