Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Religious organizations – operating conditions and framework

Tomasz Macierewicz

Abstract

The main goal of my Bachelor Thesis is to get knowledge about operating conditions and framework that occur in churches and religious organizations in Poland. In the beginning I present the essence of religion, beginnings of the faith, which has made that today we have so many religious organizations. I have also described myths that had influence on Poland which are called Slavic myths. In chapter two I was focused on legal aspects of the religious organizations, how they are functioning, how this kind of organizations are made and also on the principle of institutional relations church – state. This is the most comprehensive chapter that shows specific articles of the acts, Constitution, Concordat and also the difference between words such as religious organization, church and sect. There also can be found the division of religious organizations and their numerical amount. In the last chapter of my Bachelor Thesis I have described methods of recruitment in religious organization, manipulations that are used by them, their inside and public functions and their influence on society.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Tomasz Macierewicz (FASS) Tomasz Macierewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Związki wyznaniowe w Polsce – warunki i ramy funkcjonowania
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
związek wyznaniowy kościół ustawa konstytucja
Keywords in English
religious organization church act constitution
Abstract in Polish
Celem mojej pracy jest poznanie na jakich zasadach funkcjonują kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Na początku przedstawiam samą istotę religii, początki wierzeń, które sprawiły, że w dzisiejszych czasach mamy tyle stowarzyszeń wyznaniowych. Opisane są również mity, które miały wpływ na Polskę, czyli mity słowiańskie. W rozdziale drugim skupiłem się na aspektach prawnych związków wyznaniowych, ich sposób funkcjonowania, jak się tworzy takie związki oraz zasady instytucjonalnych relacji kościół – państwo. Jest to rozdział najbardziej obszerny ukazujący zarówno konkretne artykuły ustaw, Konstytucji, Konkordatu jak i pokazujący różnicę pomiędzy słowem związek wyznaniowy, kościół czy sekta. Można w nim znaleźć również podział związków wyznaniowych jak i liczebność. W ostatnim rozdziale mojej pracy przedstawiam metody rekrutacji związków wyznaniowych, sposoby manipulacji jakie niektóre z nich stosują, ich funkcje, zarówno publiczne, jak i wewnętrzne oraz czy mają one wpływ na społeczeństwo.
File
  • File: 1
    Tomasz Macierewicz licencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13316

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT098ac86e78ea45c18cc36cd5c47b0da9/
URN
urn:pw-repo:WUT098ac86e78ea45c18cc36cd5c47b0da9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page