Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project four-wheeled vehicle propelled by muscle power

Michał Paweł Śpiegowski

Abstract

Implementation of this project, and specifically optimization of used elements are possible by materials strength development. This part of the mechanical engineering allows to specify magnitude of loads which may be moved by different types of structures, it also shows internal forces of these structures. This thesis also contains schemes in which designed vehicle will be equipped. The project is centered around structure of the vehicle frame and analysis of its strength. Thesis also includes calculations for the shaft, bearings and all other mechanisms included in the vehicle. Many components such as wheels, seat etc. were selected by standards, with items that are available from the manufacturers of bicycle parts or from other generally available sources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Paweł Śpiegowski (FCEMP) Michał Paweł Śpiegowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt pojazdu czterokołowego napędzanego siłą mięśni
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Projekt, pojazd czterokołowy, gokart, wytrzymałość materiałów, analiza wytrzymałościowa
Keywords in English
The project, a four-wheeled vehicle, go-kart, strength of materials, strength analysis
Abstract in Polish
Wykonanie projektu, a dokładnie optymalizacja stosowanych elementów są możliwe dzięki rozwojowi wytrzymałości materiałów. Ta części inżynierii mechanicznej pozwala określić jak duże obciążenia mogą być przenoszone przez różne rodzaje konstrukcji i jakie siły wewnętrzne w nich działają. W pracy opisano układy, w jakie projektowany pojazd będzie wyposażony. Projekt w największej części koncentruje się wokół konstrukcji ramy pojazdu oraz na jej analizie wytrzymałościowej. Przeprowadzone zostały obliczenia dla wału, łożysk i wszystkich mechanizmów wchodzących w skład pojazdu. Wiele elementów takich jak koła, siedzisko itp. zostało dobranych z norm oraz z elementów dostępnych u producentów części rowerowych lub innych powszechnie dostępnych źródeł.
File
  • File: 1
    253676_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8203

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT096e0224986c43518b5365479d95c777/
URN
urn:pw-repo:WUT096e0224986c43518b5365479d95c777

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page