Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Musical score editor with fast score creation from scratch

Alexander Artur Rakowski, Roman Siry

Abstract

The goal of our work was to project and implement an editor of musical notation, that would supply all the basic elements of musical notation, and would enable work with a MIDI keyboard. The program should use the MusicalSymbols font, which was provided by the supervisor. The ScoreEditor application has been written in C# programming language, with the use of .NET framework. The WindowsForm library has been used for visualization purposes. Additionaly, the following open-source libraries have been used for this project - PDFSharp (for creation of .pdf files) and midi-dot-net, slightly modified - for the management of communication with MIDI devices. The application enables the following functionalities: 1. Creation of a new musical score. 2. Edition of an existing score - adding notes, editing properties of bars. 3. Saving and loading the scores from files. 4. Printing and exporting the scores to .pdf files. Apart from inputting notes via a MIDI device, the application enables to input data with a standard QWERTY keyboard.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alexander Artur Rakowski (FMIS) Alexander Artur Rakowski,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Roman Siry (FMIS) Roman Siry,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Edytor notacji muzycznej z funkcją szybkiego tworzenia nowej notacji
Supervisor
Władysław Homenda (FMIS/DACSCM) Władysław Homenda,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Luckner (FMIS/DACSCM) Marcin Luckner,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Marcin Luckner (FMIS/DACSCM) Marcin Luckner,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Władysław Homenda (FMIS/DACSCM) Władysław Homenda,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Władysław Homenda (FMIS/DACSCM) Władysław Homenda,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
notacja muzyczna, partytura, czcionka muzyczna, klawiatura MIDI
Keywords in English
Musical Notation, Musical Score, Musical Font, MIDI Keyboard
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie i zaimplementowanie edytora notacji muzycznej wspierającego podstawowe elementy notacji i współpracującego z klawiaturą MIDI. Edytor powinien był używać czcionki MusicalSymbols przekazanej przez promotora jako element zadania. Aplikacja ScoreEditor została napisana w języku C# na platformę .NET. Jako platformę dla interfejsu graficznego wykorzystano WinForms. Przy implementacji użyto dodatkowe biblioteki: PDFSharp (dla tworzenia plików .pdf) i midi-dot-net (dla obsługi klawiatury MIDI). Aplikacja pozwala na podstawowe czynności nad partyturą: 1. Tworzenie nowej partytury. 2. Edytowanie istniejącej partytury. 3. Zapis i odczyt z pliku. 4. Drukowanie i eksportowanie do pliku .pdf. Także aplikacja pozwala na wpisywanie nut nie tylko z klawiatury MIDI, lecz także z komputerowej klawiatury QWERTY. Algorytm wpisywania z klawiatury QWERTY został opisany dokładniej w dokumentacji technicznej.
File
  • File: 1
    Praca Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT09348b0c866a4f36b27c1d8f791d20fa/
URN
urn:pw-repo:WUT09348b0c866a4f36b27c1d8f791d20fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page