Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of RES in Turkey - local conditions and regulations

Özge Tepe

Abstract

THE GOAL OF ENERGY POLICIES OF TURKEY AND THE EU This thesis is a study on energy policies of Turkey and the EU with a focus on renewable energy sources development. It is mostly based on comparison between the EU and Turkey. Comparing Turkish system to the EU’s, it is important to understand the matters causing problems or leading solutions for both sides, especially for Turkey as a candidate country. For this matter, in the first chapter, energy sources and power sector/markets in Turkey presented. And the general information is given in this chapter. It is mostly in the renewable energy aspect. In the second chapter, policies and renewable energy aspect in Turkey is mentioned. The general information about the historical background, the objectives and the current situation of the Turkey’s energy policy is given. In the third chapter, general information about the European Union’s energy policy and renewable energy is mentioned. It is about the historical development and programmes in terms of intelligent energy. Main objectives of the European Union’s energy policies are also mentioned as well as renewable energy potential and the share at the energy production in the EU. European Union’s energy targets are presented as a conclusion. The comparison and the alignment of Turkey’s and European Union’s renewable energy policies and energy sectors are mentioned in the chapter four. Here, mainly the policies, sources, and structures are compared to each. And finally the alignment conditions of Turkey with the European Union are discussed. Finally, the conclusion of comparisons is mentioned. With this matter, it is based on understanding and making it easier to get information, as well as to make it clear to compare to each other. Future perspectives and solutions are also mentioned below conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Özge Tepe (FPAE) Özge Tepe,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Turcji - lokalne warunki i regulacje
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
28-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
66
Internal identifier
MEL; PD-3872
Reviewers
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Energia. Odnawialnej. Zarządzanie. Turcja. Regulamin. Unia Europejska. Rynek. Sektor
Keywords in English
Energy, Renewable, Management, Turkey, Regulations, European Union, Power, Market, Sector
Abstract in Polish
CEL POLITYKI ENERGETYCZNEJ TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ Praca opisuje badania na temat polityki energetycznej Turcji oraz Unii Europejskiej (UE) ze specjalnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii. Głównym celem pracy jest porównanie tych dwóch polityk. Przy porównaniu systemów Tureckiego i Europejskiego niezwykle istotne jest aby zrozumieć kwestie problematyczne oraz wiodące technologie obydwu stron, w szczególności w wypadku Turcji – kraju kandydującego do UE. Pierwszy rozdział pracy opisuje źródła energii oraz sektor energetyczny rynku tureckiego. Rozdział ten zawiera informacje ogólne na ten temat, skupiając się głównie na aspekcie odnawialnych źródeł energii. W drugim rozdziale znajdują się informacje na temat polityki energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Opisuje on kontekst historyczny, cele i bieżącą sytuację tureckiej polityki energetycznej. W rozdziale trzecim podane są informacje ogólne o polityce energetycznej i energii odnawialnej Unii Europejskiej. Rozdział zawiera opis programów poświęconych inteligentnej energii, charakterystykę głównych celów polityki energetycznej UE, potencjał energii odnawialnej i jej udział w rynku energetycznym UE. W podsumowaniu znajdują się cele polityki energetycznej UE. Porównanie polityk energii odnawialnych Turcji i UE oraz ich sektorów energetycznych przedstawione jest w rozdziale czwartym. Porównanie skupia się na kwestiach prowadzonych polityk, źródeł energii i ich strukturalnych aspektach. Na końcu poruszone są także warunki współpracy między Turcją, a UE. W podsumowaniu opisane są najważniejsze wnioski porównań, oraz ich interpretacja, przedstawiona w sposób możliwie prosty i przejrzysty. Na tej podstawie podane są także perspektywy i możliwe rozwiązania zaobserwowanych problemów.
File
  • File: 1
    ÖZGE_THESIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14342

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0933f7c52bd346acb27687fa49f72087/
URN
urn:pw-repo:WUT0933f7c52bd346acb27687fa49f72087

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page