Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Bezrobocie w powiecie płockim w latach 2014-2018

Paulina Ożarowska

Abstract

The diplomapaperdeals with the phenomenon of unemployment in the Płock district in the years 2014-2018. The empirical part of the paperhasbeenprepared on the basis of the analysis of statistical data from the Central Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Policy and the DistrictLabour Office in Płock. The third chapterpresents the structure of unemployment in the district of Płock due to itsdifferentoccurrence. The theoretical part presentsdifferentdefinitions of unemployment and itscauses and consequences. The institutionscounteractingunemployment and active and passiveforms of limitingunemploymentarealsodiscussed. The emipricative part was based on data from the Central Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Policy andthe districtlabouroffice in Płock. The timerangecovers the years 2014-2018. The analysis of the data showsthatunemployment in the Płock districthasbeensystematicallyfallingsince 2004, whichis a positivephenomenon.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Paulina Ożarowska (KNEiS) Paulina Ożarowska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Bezrobocie w powiecie płockim w latach 2014-2018
Promotor
Anna Stępniak-Kucharska (KNEiS) Anna Stępniak-Kucharska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Stefan Krajewski (KNEiS) Stefan Krajewski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Anna Stępniak-Kucharska (KNEiS) Anna Stępniak-Kucharska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
bezrobocie, zatrudnienie, rynek pracy, powiat płocki
Słowa kluczowe w języku angielskim
unemployment, employment, labour market, poviat of pays
Streszczenie w języku polskim
Praca podejmuje problematykę zjawiska bezrobocia w powiecie płockim w latach 2014-2018. Część empiryczna pracy opracowana została na podstawie analizy danych statystycznych pochodzących zGUS, MPiPS oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. W rozdziale trzecim została przedstawiona struktura bezrobocia w powiecie płockim ze względu na różne występowania. W części teoretycznej przedstawiono różne definicje bezrobocia oraz jego przyczyny i konsekwencje. Omówiono również instytucje przeciwdziałające bezrobociu oraz aktywne i pasywne formy ograniczania bezrobocia. Część emipryczną oparto na danych pochodzących z GUS, MPiPS oraz powiatowego urzędu pracy w Płocku. Zakres czasowy obejmuje lata 2014-2018.Z analizy danych wynika, że bezrobocie w powiecie płockim od 2004 roku systematycznie odnotowuje spadek, co jest pozytywnym zjawiskiem
Plik pracy
  • Plik: 1
    Ożarowska_Paulina.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30623

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0902dff2fb764703bf24ca3d691c78e6/
URN
urn:pw-repo:WUT0902dff2fb764703bf24ca3d691c78e6

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony