Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena stopnia zużycia detali mechanicznych po ich eksploatacji, metodami komputerowej analizy obrazu

Łukasz Gąbiński

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Gąbiński Łukasz Gąbiński ,, Undefined Affiliation
Supervisor
Jerzy Wawszczak (FCEMP/IMEn) Jerzy Wawszczak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Conductor
Lech Dwiliński (FCEMP/IMEn) Lech Dwiliński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Internal identifier
17/2009
Reviewers
Lech Dwiliński (FCEMP/IMEn) Lech Dwiliński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08ef0a93b786404aa26e2091a8ddcc2c/
URN
urn:pw-repo:WUT08ef0a93b786404aa26e2091a8ddcc2c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page