Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the burglary and assault signaling system for the railway station

Natalia Zaniewska

Abstract

Present situation in Europe and in the World is connected with increase number of terrorist attacks in public places. Many differences between social classes in countries often motivate poor people to acts not complied with the law provisions’ (for example theft and vandalism). Therefore, there is laid great emphasis on security, mainly in the places where are a lot of people. Burglary and assault signaling system protects life, health and/or things in different facilities. It may be the large areas and small facilities too. The subject of this elaboration is project of the burglary and assault signaling system for hypothetical railway station. The introduction into mainly chapter is theoretical part. This includes the general description, equipments and their functions. In order to the most effective operation had been paid attention to the number and type of accidents at the railway station. It is necessary to plan alarm system. The permanent item in the project is the list of devices and their technical data. Similar cost of realization this undertaking will be presented. Every operations of alarm system and its further developments lead to increase sense of security according to passengers. They also help qualified security guards at work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Zaniewska (FT) Natalia Zaniewska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu dla dworca kolejowego
Supervisor
Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kradzież, wandalizm, bezpieczeństwo, dworzec kolejowy, zdarzenie niebezpieczne, system alarmowania
Keywords in English
stealing, vandalism, security, railway station, accident, alarm system
Abstract in Polish
Napięta sytuacja, panująca w Europie i na Świecie, wiąże się ze wzrostem liczby ataków terrorystycznych w miejscach publicznych. Także duże zróżnicowanie klas społecznych w państwach motywuje często osoby biedne do czynów niezgodnych z panującymi przepisami prawa (m.in. kradzieże, wandalizm). W związku z tym coraz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, a tym bardziej zachowanie go w miejscach, gdzie występują duże potoki ruchu ludzi. Przeznaczeniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jest ochrona życia, zdrowia i/lub mienia w różnych obiektach. Mogą być to wielkoobszarowe powierzchnie jak także niewielkie obiekty. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla hipotetycznego dworca kolejowego. Wprowadzeniem do rozdziału zasadniczego jest część teoretyczna. Zawiera ona ogólny opis SSWiN, użytych do jego wykonania urządzeń i ich funkcje. W celu jak najbardziej efektywnego działania systemu zwrócono również uwagę na liczbę oraz typ występujących zdarzeń niebezpiecznych w wyżej wymienionym obiekcie i jego okolicy. Jest to niezbędne w przypadku realizacji systemu alarmowania. Stałym elementem pracy projektowej jest wykaz urządzeń z danymi technicznymi. Przedstawiony zostanie wstępny koszt realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkie działania z zakresu instalacji jakiegokolwiek systemu alarmowania i jego dalszego rozszerzenia o inne rozwiązania prowadzą do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród pasażerów, a także pomagają w pracy wykwalifikowanym służbom ochrony.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu Natalia Zaniewska 250373 Praca dyplomowa inżynierska Dr hab. inż. Adam Rosiński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13805

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08e02a0f254449c491145469337aae21/
URN
urn:pw-repo:WUT08e02a0f254449c491145469337aae21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page