Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of thermography in diagnostics of turnout heating devices

Michał Aleksander Gołofit

Abstract

Bachelor thesis presents range of theoretical topics related with thermovision, existing rail tournout heating systems, their diagnostic and exploatation flow and thermovision research of selected system units. First thesis part contains concept description of rail crossover heating systems and definition of thesis objective and scope. Further chapters introduce requirements for electric rail crossover heating systems used in Republic of Poland. Construction of such systems is described with special focus on electric heating. Following part of labor presents exploatation and diagnostic methodology of mentioned heating systems as well as selected thermography history, construction and way of work thermal imaging camera. Next pages contains methodology of thermal imaging measurement with list of factors and procedures which may impact examination result. Specific examples are representing possibilities of edition and analysis tests results using computer software. Possibilities of using thermal imaging in term of EOR system parts exploatation and diagnostics are also described. Seventh chapter contains research results, their analysis and conclusions in application of depicted in themograms mechanisms evaluation. Last chapter show conslusions of conducted research about possibilities of using thermal imaging in rail crossover heating systems diagnostics.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Aleksander Gołofit (FT) Michał Aleksander Gołofit,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wykorzystanie termografii w diagnostyce urządzeń ogrzewania rozjazdu
Supervisor
Krzysztof Stypułkowski (FT/IMST) Krzysztof Stypułkowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Stypułkowski (FT/IMST) Krzysztof Stypułkowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
termografia, elektryczne ogrzewanie rozjazdu, diagnostyka, eksploatacja, sterowanie ruchem kolejowym, badania termowizyjne
Keywords in English
thermography, electrical rail switch heating system, diagnostic, exploitation, railway traffic control, thermal inspections
Abstract in Polish
Praca zawiera przegląd wybranych zagadnień teoretycznych związanych z termowizją. Skupia się na rozwiązaniach w zakresie ogrzewania rozjazdów, ich cyklem diagnostyczno-eksploatacyjnym oraz badaniami termowizyjnymi wybranych elementów systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Pierwszą część pracy poświęcono na zdefiniowanie celu i zakresu pracy oraz opisanie istoty działania systemów. W kolejnym rozdziale przytaczane są wymagania stawiane systemom elektrycznego ogrzewania rozjazdów, eksploatowanym w Polsce. Opisano dotychczasowe sposoby budowy tego rodzaju systemów, skupiając się na elektrycznym ogrzewaniu rozjazdów. Następny rozdział analizuje sposoby eksploatacji oraz diagnostyki zabudowanych urządzeń EOR. Przedstawiono w nim wybrane zagadnienia z teorii rozwoju termografii, budowę oraz zasadę działania kamer termowizyjnych. Wyjaśniono zasady wykonywania pomiarów tymi urządzeniami, opisując czynniki oraz działania mające wpływ na wynik pomiaru. Na konkretnych przykładach zaprezentowano możliwości edycji oraz analizy uzyskanych termogramów, wykorzystując dedykowane oprogramowanie komputerowe. Omówiono możliwości wykorzystania termografii dla potrzeb eksploatacji i diagnostyki elementów składowych systemu EOR. Rozdział siódmy niniejszej pracy zawiera wyniki przeprowadzonych badań, ich interpretację pod kątem diagnostyki urządzeń EOR z wykorzystaniem termowizji. Ostatni rozdział to podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych pomiarów, w którym nakreślono sposób wykorzystania termowizji w diagnostyce urządzeń ogrzewania rozjazdów.
File
  • File: 1
    Michal_Golofit_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29000

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08cf2d43cbce4ec2bf8607b76e793c35/
URN
urn:pw-repo:WUT08cf2d43cbce4ec2bf8607b76e793c35

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page