Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza właściwości użytkowych układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym jako źródłem energii

Maria Stefania Nowacka

Abstract

In this thesis, an analysis of the utility properties of the powertrain of a passenger car with a fuel cell as a source of energy was carried out. The characteristics of fuel cells, in favour of the use in powertrain of passenger cars, were presented. The FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) propulsion system was discussed with distinction for particular components: fuel cell stack, boost converter, traction battery, inverter, electric motor. The modes of operation of the powertrain of a passenger car with a fuel cell were numerated, based on modes of operation of hybrid systems. Basic functional properties of a passenger car with fuel cells of PEM type were determined. The process of modelling the powertrain components is presented on the example of Toyota Mirai data in Simulink MATLAB software. A dynamic model of the vehicle was developed. The analysis of the obtained results from the simulation test with division into particular elements of the propulsion system was made. The conclusions were listed on the basis of a review of the current state of knowledge and simulation results of the powertrain. A summary concerning the future of FCEV vehicles has been depicted.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maria Stefania Nowacka (WSiMR) Maria Stefania Nowacka Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Analiza właściwości użytkowych układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym jako źródłem energii
Promotor
Zdzisław Chłopek (WSiMR/IPiMR) Zdzisław Chłopek Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2161
Recenzenci
Zdzisław Chłopek (WSiMR/IPiMR) Zdzisław Chłopek Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Dmytro Samoilenko (WSiMR/IPiMR) Dmytro Samoilenko Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
Ogniwa paliwowe, FCEV, Układ napędowy, Simulink
Słowa kluczowe w języku angielskim
Fuel cells, FCEV, Powertrain, Simulink
Streszczenie w języku polskim
W ninejszej pracy dyplomowej inżynierskiej przeprowadzono analize właściwości użytkowych układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym jako źródłem energii. Scharakteryzowano cechy przemawiające za wykorzystaniem ogniw paliwowych w układach napędowych samochodów osobowych. Omówiono układ napędowy pojazdu FCEV (z ang. Fuel Cell Electric Vehicle) z wyróżnieniem na poszczególne komponenty: stos ogniw paliwowych, przekształtnik podwyższający napięcie, bateria trakcyjna, falownik, silnik elektryczny. Wymieniono tryby pracy układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym, wzorując się na trybach pracy układów hybrydowych. Określono podstawowe właściwości użytkowe samochodu osobowego z ogniwami paliwowymi typu PEM. Przedstawiono proces modelowania komponentów układu napędowego samochodu osobowego na przykładzie danych Toyoty Mirai w środowisku Simulink MATLAB. Opracowano model dynamiczny pojazdu. Dokonano analizy otrzymanych wyników badania symulacyjnego z podziałem na poszczególne elementy układu napędowego. Wymieniono wnioski na podstawie przeglądu aktualnego stanu wiedzy oraz wyników symulacyjnych układu napędowego. Stworzono podsumowanie, dotyczące przyszłości pojazdów FCEV.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Analiza_właściwości_użytkowych_układu_napędowego_samochodu_osobowego_z_ogniwem_paliwowym_jako_źródłem_energii.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34721

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08b327611d4740f5899b668fe6407940/
URN
urn:pw-repo:WUT08b327611d4740f5899b668fe6407940

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony