Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the utility properties of the powertrain of a passenger car with a fuel cell as a source of energy

Maria Stefania Nowacka

Abstract

In this thesis, an analysis of the utility properties of the powertrain of a passenger car with a fuel cell as a source of energy was carried out. The characteristics of fuel cells, in favour of the use in powertrain of passenger cars, were presented. The FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) propulsion system was discussed with distinction for particular components: fuel cell stack, boost converter, traction battery, inverter, electric motor. The modes of operation of the powertrain of a passenger car with a fuel cell were numerated, based on modes of operation of hybrid systems. Basic functional properties of a passenger car with fuel cells of PEM type were determined. The process of modelling the powertrain components is presented on the example of Toyota Mirai data in Simulink MATLAB software. A dynamic model of the vehicle was developed. The analysis of the obtained results from the simulation test with division into particular elements of the propulsion system was made. The conclusions were listed on the basis of a review of the current state of knowledge and simulation results of the powertrain. A summary concerning the future of FCEV vehicles has been depicted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maria Stefania Nowacka (FACME) Maria Stefania Nowacka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza właściwości użytkowych układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym jako źródłem energii
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV&CE) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2161
Reviewers
Zdzisław Chłopek (FACME/IV&CE) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Dmytro Samoilenko (FACME/IV&CE) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Ogniwa paliwowe, FCEV, Układ napędowy, Simulink
Keywords in English
Fuel cells, FCEV, Powertrain, Simulink
Abstract in Polish
W ninejszej pracy dyplomowej inżynierskiej przeprowadzono analize właściwości użytkowych układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym jako źródłem energii. Scharakteryzowano cechy przemawiające za wykorzystaniem ogniw paliwowych w układach napędowych samochodów osobowych. Omówiono układ napędowy pojazdu FCEV (z ang. Fuel Cell Electric Vehicle) z wyróżnieniem na poszczególne komponenty: stos ogniw paliwowych, przekształtnik podwyższający napięcie, bateria trakcyjna, falownik, silnik elektryczny. Wymieniono tryby pracy układu napędowego samochodu osobowego z ogniwem paliwowym, wzorując się na trybach pracy układów hybrydowych. Określono podstawowe właściwości użytkowe samochodu osobowego z ogniwami paliwowymi typu PEM. Przedstawiono proces modelowania komponentów układu napędowego samochodu osobowego na przykładzie danych Toyoty Mirai w środowisku Simulink MATLAB. Opracowano model dynamiczny pojazdu. Dokonano analizy otrzymanych wyników badania symulacyjnego z podziałem na poszczególne elementy układu napędowego. Wymieniono wnioski na podstawie przeglądu aktualnego stanu wiedzy oraz wyników symulacyjnych układu napędowego. Stworzono podsumowanie, dotyczące przyszłości pojazdów FCEV.
File
  • File: 1
    Analiza_właściwości_użytkowych_układu_napędowego_samochodu_osobowego_z_ogniwem_paliwowym_jako_źródłem_energii.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34721

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08b327611d4740f5899b668fe6407940/
URN
urn:pw-repo:WUT08b327611d4740f5899b668fe6407940

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page