Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania struktur niejednorodności materiałów kompozytowych, wykorzystując metody termograficzne. The project of laboratory stand to research structures of impurity of composite material using thermography methods

Adam Szarecki

Abstract

The project of laboratory stand to research structures of impurity of composite materials using thermography method" consists of three parts. The first one is the theoretical part, which contains elementary information on composite materials, heat exchange and thermographic methods. The second part of this thesis concerns the design of the stand. It describes process of calculation of heater power of the radiator using thermographic methods, stand drawings as well as information necessary to perform the tests on the stand. The last part of the thesis is experimental part. This chapter regards thermographic research of composite material using the method of pulse thermography and thermal images (which are graphical representation of thermal signals) and processing of these images with Altair program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Szarecki (FCEMP) Adam Szarecki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania niejednorodności struktury materiałów kompozytowych z wykorzystaniem metod termograficznych
Supervisor
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Termografia aktywna, termografia impulsowa.
Keywords in English
Active termography, pulsed termography.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa, której tematem jest projekt stanowiska wykorzystującego metody termograficzne do badań nad materiałami kompozytowymi, składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest to część teoretyczna, zawiera ona elementarne informacje na temat materiałów kompozytowych, wymiany ciepła oraz metod termograficznych. Druga część tej pracy jest to część projektowa. Zawiera ona obliczenia mocy grzałki, rysunki stanowiska oraz szereg informacji niezbędnych do wykonywania badań na stanowisku. Ostatnią częścią jest część eksperymentalna, w tym rozdziale zawarte są zawarte badania termograficzne na materiale kompozytowym wykorzystujące metodę termografii impulsowej oraz termogramy, które są odpowiedzią graficzną na sygnał termiczny zapisane na ekranie komputera, a następnie ich obróbka za pomocą programu Altair.
File
  • File: 1
    235926-inz-Mibm.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4150

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT089cd8f4e7854a4096c10caccf40b506/
URN
urn:pw-repo:WUT089cd8f4e7854a4096c10caccf40b506

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page