Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Grodzisk Mazowiecki in the Global Network for Age-friendly Cities and Communities. The action plan

Katarzyna Anna Kania

Abstract

This bachelor’s thesis raises the issues of the ageing society. This phenomenon is one of the demographic characteristics of urban processes. Currently, it has a large impact on housing and urban development. This is confirmed by demographic forecasts, which predict the increasing scale and intensity of this process. The work is divided into four parts. The first part contains information about population ageing in Poland, in particular in cities, as this process is the fastest there. The presented data and demographic forecasts show that this trend will intensify over the next decades. Poland is not the only country that is affected by this problem. Treatments of global significance have already been taken. One of the activities is the Age-friendly Cities and Communities network created by the World Health Organization, which brings together senior-friendly cities. In the second part, the demographic, planning, functional and spatial, communication and natural conditions of Grodzisk Mazowiecki were examined in detail. Information about the location, population status and demographic forecasts for the analyzed area is included here. This will allow to understand the character of the city, the way in which buildings are shaped in it, and whether and what should be transformed so that the city is more friendly to the elderly. The resulting maps of connections allow to determine whether the city is an area adapted to the needs of all social groups. The third stage is aimed at analyzing Grodzisk Mazowiecki in terms of 8 areas that are crucial for the World Health Organization network. In this way, the city was checked in accordance with the standards set by this network. The questionnaire was also helpful for the residents of the city in the age group 60+. In the last part of the project, using the acquired knowledge, facts and results of the surveys and analyzes, various possibilities were considered. The focus was on the elements of the built environment. A project was created to designate areas for universal development for each age group. Indicated the direction in which town should develop to be able to join to the Global Network for Age-friendly Cities and Communities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Anna Kania (FGC) Katarzyna Anna Kania,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Grodzisk Mazowiecki w Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu się. Plan działania
Supervisor
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Grodzisk Mazowiecki, Globalna Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu się, starzenie się społeczeństwa
Keywords in English
Grodzisk Mazowiecki, Global Network for Age-friendly Cities and Communities, the population ageing
Abstract in Polish
Niniejsza praca porusza problematykę wpływu procesu starzenia się społeczeństwa na rozwój miast. Ze względu na prognozy demograficzne, które przewidują coraz większą skalę i natężenie tego procesu szczególnie w Polsce, wzrasta konieczność zajęcia się tym zagadnieniem. Praca podzielona jest na cztery części. Pierwsza część zawiera informacje dotyczące starzenia się ludności w Polsce, w szczególności w miastach, ponieważ proces ten postępuje tam najszybciej. Przedstawione dane oraz prognozy demograficzne pokazują, że tendencja ta będzie się nasilać w przeciągu najbliższych dziesięcioleci. Polska nie jest jedynym krajem, którego dotyka ten problem, dlatego podjęto już zabiegi o znaczeniu globalnym. Jednym z nich jest, stworzona przez Światową Organizację Zdrowia, sieć Global Age-friendly Cities and Communities, która skupia miasta przyjazne seniorom. W drugiej części przyjrzano się wnikliwie uwarunkowaniom demograficznym, planistycznym, funkcjonalno-przestrzennym, komunikacyjnym i przyrodniczym Grodziska Mazowieckiego. Zawarte są tu informacje o lokalizacji, stanie ludności oraz prognozach demograficznych dla analizowanego terenu. Pozwoli to zrozumieć charakter miasta, sposób w jaki kształtuje się w nim zabudowa oraz czy i co powinno ulec przekształceniu, by miasto było bardziej przyjazne osobom starszym. Powstałe mapy powiązań umożliwiają określić czy miasto jest obszarem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup społecznych. Trzeci etap ma na celu przeanalizowanie Grodziska Mazowieckiego pod kątem 8 obszarów, które są kluczowe dla Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu się. Sprawdzono w ten sposób czy miasto wpisuje się w normy wytyczone przez tą sieć. Pomocna okazała się również ankieta przeprowadzona z mieszkańcami miasta będącymi w grupie wiekowej 60+. W ostatniej części projektu korzystając z pozyskanej wiedzy, faktów oraz wyników przeprowadzonych ankiet oraz analiz rozważono różne możliwości. Skupiono się na elementach środowiska zbudowanego. Stworzono projekt wyznaczenia terenów pod zabudowę uniwersalną dla każdej grupy wiekowej. Wskazano kierunek, w którym powinno podążać miasto, aby móc dołączyć do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu się.
File
  • File: 1
    274858_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27995

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT089027fdcd074d7681329811d21cc893/
URN
urn:pw-repo:WUT089027fdcd074d7681329811d21cc893

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page